Články

VŠ studium liturgiky

pondělí 14. září 2020

Katolické teologické fakulty nabízejí veřejnosti studium liturgických předmětů. Přehled otevíraných kurzů v nadcházejícím zimním semestru přinášíme v tomto článku.

 


Svátosti, víra a koronavirus

sobota 12. září 2020

Rozhovor s profesorkou Marianne Schlosser, členkou Mezinárodní teologické komise a nositelkou Ratzingerovy ceny, o víře, svátostech a pandemii covidu.

 


Nový překlad Římského misálu

úterý 1. září 2020

Papež František obdržel 28. srpna 2020 první výtisk nově vydaného překladu Římského misálu do italského jazyka. Přinášíme výňatky z obšírného a podrobného článku liturgisty Goffreda Boselli, mnicha z Bose. Ten popisuje proces překladu misálu a analyzuje změny oproti předchozí edici. Misál je v italských farnostech možné používat ihned, závazný se bude od Velikonoc 2021.

 


Notovaná preface o Marii Magdaléně

úterý 14. července 2020

Zde naleznete český a latinský text preface o Apoštolce apoštolů a také notované verze dle obou nápěvů užívaných v českých a moravských diecézích.

 


Svatodušní vigilie

sobota 23. května 2020

V noci ze soboty 30. na neděli 31. května nás čeká svatodušní vigilie. Přinášíme několik způsobů slavení liturgie.

 


Přitahuje mne liturgická mystagogie

úterý 19. května 2020

Novým předsedou Liturgické komise České biskupské konference je Mons. Martin David. V následujícím rozhovoru představuje čtenářům Liturgie.cz fungování této komise i svůj vztah k liturgii.

 


Mons. Guido Marini: Tři milosti v době pandemie

středa 29. dubna 2020

Mons. Guido Marini, ceremoniář papeže Františka, poskytl ještě před Velikonocemi osobní list k současné situaci, který nyní v překladu přinášíme. Připomeňme, že v Itálii stále trvá nemožnost účastnit se bohoslužeb.

 


Zpěvy po čteních během velikonočního tridua

středa 8. dubna 2020

Liturgie velikonočního tridua a oktávu je jedinečná v mnoha ohledech. Jednou ze zvláštností je odpověď na Boží slovo, čili zpěv po krátkém čtení v ranních chválách, nešporách a v kompletáři. Jak se tuto antifonu prakticky modlit vysvětluje bratr Filip ze strahovské kanonie premonstrátů.

 


Velikonoce 2020 - veškeré info

sobota 4. dubna 2020

V tomto textu souhrnně odkazujeme na všechny vydané dokumenty, nabízíme texty ke stažení a odpovídáme na časté otázky.

 


Velikonoce 2020 - vademecum pro kněze

pondělí 30. března 2020

Na základě dekretů Kongregace pro bohoslužbu a svátosti a vyjádření diecézních biskupů připravila Liturgická komise České biskupské konference vademecum pro kněze týkající se slavení letošních Velikonoc.