Články

Lektor a akolyta: historie a současnost

pátek 29. ledna 2021

V křesťanském starověku se církevní a liturgické služby, odlišné od svěcení jáhna, kněze a biskupa, proměňovaly region od regionu. Nalezneme tak dveřníky, hrobníky, exorcisty, překladatele, lektory, zpěváky, žalmisty, akolyty či podjáhny. V tomto textu se dočtete o původu a vývoji služeb, které přetrvaly do dneška, tedy lektorátu a akolytátu.

 


Neděle Božího slova

neděle 17. ledna 2021

Papež František vyhlásil 3. neděli v mezidobí jako neděli Božího slova. Přinášíme dokumenty, které se Božího slova týkají i praktické inspirace pro slavení ve farnostech.

 


Věroučná nóta o formuli křtu

středa 9. prosince 2020

Kongregace pro nauku víry odpověděla na otázky týkající se platnosti křtu. Odpovědi i připojenou nótu v překladu ČBK naleznete v tomto článku.

 


Dušičkové odpustky přehledně

úterý 27. října 2020

Apoštolská penitenciárie na žádost České biskupské konference prodloužila dovolení, aby věřící mohli získat plnomocné odpustky pro duše zesnulých již týden před dušičkami. Kromě toho Apoštolská penitenciárie z pověření papeže Františka umožnila letos získat plnomocné odpustky pro duše zesnulých po celý listopad.

 


Liturgie bez zpěvu?

neděle 4. října 2020

Vládní nařízení zakázalo při bohoslužbách od 5. do 18. října zpěv při bohoslužbách. Několik liturgických poznámek naleznete v tomto článku.

 


S radostí se vraťme ke slavení eucharistie

pondělí 21. září 2020

Prefekt Kongregace pro bohoslužbu a svátosti, kardinál Robert Sarah, adresoval předsedům biskupských konferencí list o slavení eucharistie během pandemie nemoci covid-19 a po ní. Český překlad připravil sekretariát České biskupské konference.

 


VŠ studium liturgiky

pondělí 14. září 2020

Katolické teologické fakulty nabízejí veřejnosti studium liturgických předmětů. Přehled otevíraných kurzů v nadcházejícím zimním semestru přinášíme v tomto článku.

 


Svátosti, víra a koronavirus

sobota 12. září 2020

Rozhovor s profesorkou Marianne Schlosser, členkou Mezinárodní teologické komise a nositelkou Ratzingerovy ceny, o víře, svátostech a pandemii covidu.

 


Nový překlad Římského misálu

úterý 1. září 2020

Papež František obdržel 28. srpna 2020 první výtisk nově vydaného překladu Římského misálu do italského jazyka. Přinášíme výňatky z obšírného a podrobného článku liturgisty Goffreda Boselli, mnicha z Bose. Ten popisuje proces překladu misálu a analyzuje změny oproti předchozí edici. Misál je v italských farnostech možné používat ihned, závazný se bude od Velikonoc 2021.

 


Notovaná preface o Marii Magdaléně

úterý 14. července 2020

Zde naleznete český a latinský text preface o Apoštolce apoštolů a také notované verze dle obou nápěvů užívaných v českých a moravských diecézích.