Nadřazené téma

Edice Liturgické texty

V edici Liturgické texty připravuje LK ČBK méně rozsáhlé texty, které nejsou vydány tiskem, ale připraveny jako elektronické soubory ke stažení ve formátu PDF. Edice je číslovaná a každý dokumemt obsahuje tiráž s informací o vzniku textu.

LT 2024/01: LITURGICKÁ KOMISE ČBK. Mimořádná 11. přímluva do velkopátečních přímluv v roce 2024.

LT 2023/03: Preface o sv. Cyrilu a Metoději

LT 2023/02: LITURGICKÁ KOMISE ČBK. Dodatek k pohřebním obřadům (připravujeme)

LT 2023/01: LITURGICKÁ KOMISE ČBK. Lekcionář pro alternativní 2. čtení pro modlitbu se čtením.

LT 2022/06: Liturgické texty pro nezávaznou památku sv. Hildegardy z Bingenu

LT 2022/05: Liturgické texty pro nezávaznou památku sv. Jana z Avily

LT 2022/04: Liturgické texty pro nezávaznou památku sv. Řehoře z Nareku

LT 2022/03: Liturgické texty pro památku sv. Marty, Marie a Lazara

LT 2022/02: LITURGICKÁ KOMISE ČBK. Mimořádná 11. přímluva do velkopátečních přímluv v roce 2022.

LT 2020/04: Formulář mše v době pandemie

LT 2020/03: LITURGICKÁ KOMISE ČBK. Mimořádná 11. přímluva do velkopátečních přímluv v roce 2020

LT 2015/02a: PAPEŽSKÁ RADA PRO NOVOU EVANGELIZACI. Závěrečná bohoslužba mimořádného svatého roku v místních církvích [dvoustrany]

LT 2015/02: PAPEŽSKÁ RADA PRO NOVOU EVANGELIZACI. Závěrečná bohoslužba mimořádného svatého roku v místních církvích

LT 2015/01a: PAPEŽSKÁ RADA PRO NOVOU EVANGELIZACI. Obřad otevření brány milosrdenství v místních církvích [dvoustrany]

LT 2015/01: PAPEŽSKÁ RADA PRO NOVOU EVANGELIZACI. Obřad otevření brány milosrdenství v místních církvích