Jméno biskupa v eucharistické modlitbě

V souvislosti se jmenováním nových diecézních biskupů se objevují otázky, koho je třeba jmenovat v eucharistické modlitbě.

Eklesiální charakter eucharistie

„Církev, která slaví eucharistii, je tedy katolická a apoštolská církev, která je skutečně přítomná na konkrétním místě, jemuž předsedá a je vedena nástupcem apoštolů, diecézním biskupem. Odtud plyne v podstatě místní charakter eucharistické slavnosti, a tedy nezbytný odkaz eucharistie na místní církev a na biskupa, který je znamením její jednoty a který ji řídí jako Kristův náměstek a delegát (srov. Lumen gentium, č. 27).“

(Notitiae 27, (1991) 97-98)

V eucharistické modlitbě se jmenuje biskup, který aktuálně vykonává pastýřskou službu v místní církvi.

Některé příklady

Emeritní biskup Nikdy se nejmenuje
Sedisvakance bez dosud jmenovaného administrátora diecéze Zmínka o biskupovi se vynechává
Sedisvakance s administrátorem diecéze – knězem Zmínka o biskupovi se vynechává
Sedisvakance s administrátorem diecéze – biskupem Jmenuje se administrátor diecéze
Nově jmenovaný biskup Jmenuje se až od chvíle, kdy se kanonicky ujme vedení diecéze 
Pomocný biskup  Může (a nemusí) se jmenovat
Více pomocných biskupů Mohou se jmenovat, ale všichni dohromady ("s jeho pomocnými biskupy", konkrétní jména se vynechávají)

Některé příklady v ČR v květnu a červnu 2022

V pražské arcidiecézi se do 2. 7. jmenuje Dominik, od 2. 7. Jan.

V olomoucké arcidiecézi se do 2. 7. jmenuje Jan. Od 2. 7. do doby, kdy bude zvolen administátor, se jméno biskupa vynechává. Když bude zvolen administátor, který bude biskupem, bude se jmenovat on. 

V brněnské diecézi se až do 29. 6. se jmenuje Vojtěch, od 29. 6. Pavel. 

V ostravsko-opavské diecézi se jmenuje Martin.

Užitečné odkazy

„A die vero captae possessionis nomen Episcopi dicatur in Prece eucharistica ab omnibus presbyteris qui Missam celebrant in eius dioecesi, etiam in ecclesiis et oratoriis exemptorum“ (Caeremoniale episcoporum, čl. 1148).

Newsletter Liturgické komise Biskupské konference USA

Článek ZENIT