Liturgika na teologických fakultách

V únoru se podávají přihlášky ke studiu na vysokých školách. V následujícím řádcích naleznete přehled jednotlivých teologických fakult v ČR a jejich liturgické nabídky.

Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta

Liturgika 1 a 2  2 semestry, 3 hod týdně denní magisterské studium teologie, 
Liturgika 1 semestr, 2 hod týdně kombinované bakalářské studium teologických nauk
Liturgika 1 semestr, 2 hod týdně denní bakalářské studium dějin umění
Liturgická hudba 1 semestr, 2 hod týdně volitelný předmět

Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta 

Úvod do liturgické teologie 1 semestr, 2 hod týdně denní bakalářské studium teologie křesťanských tradic
Liturgická teologie ekumenicky 1 semestr, 4 hod týdně denní bakalářské studium teologie křesťanských tradic
Praktická teologie - Liturgika 1 semestr, 2 hod týdně denní magisterské studium evangelické teologie
Kazuálie: křest, konfirmace, svatba, pohřeb 1 semestr 2 hod týdně volitelný předmět
Liturgical Theology 1 semestr, 2 hod týdně volitelný předmět
Rituály: teorie a praxe 1 semestr, 2 hod týdně denní magisterské studium komunitní krizové a pastorační práce
 

Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta

Úvod do liturgiky 1 semestr, 2 hod týdně denní i kombinované bakalářské studium husitské teologie 
Liturgika CČSH 1 semestr, 2 hod týdně denní i kombinované bakalářské studium husitské teologie
Kultura mluveného projevu 1 semestr, 2 hod týdně denní i kombinované bakalářské studium husitské teologie
Liturgický zpěv 2 semestry, 2 hod týdně denní i kombinované bakalářské studium husitské teologie
Liturgie a obřady CČSH 1 semestr, 2 hod týdně denní i kombinované bakalářské a magisterské studium husitské teologie
Teologie svátostí CČSH 1 semestr, 2 hod týdně denní i kombinované magisterské studium husitské teologie
Úvod do pravoslavné liturgiky 1 semestr, 2 hod týdně  denní bakalářské studium pravoslavné teologie 
Pravoslavná liturgika 2 semestry, 2 hod týdně denní bakalářské studium pravoslavné teologie
Synagogální liturgika 2 semestry, 2 hod týdně denní bakalářské studium judaistiky
Synagogální hudba 2 semestry, 2 hod týdně denní bakalářské studium judaistiky

Jihočeská univerzita, Teologická fakulta

Liturgika základní 1 semestr, 2 hod týdně denní bakalářské studium náboženství a etiky
Liturgika rozvíjející 1 semestr, 2 hod týdně volitelný předmět
Liturgika pro učitelství SŠ 1 semestr, 2 hod týdně denní magisterské studium učitelství pro střední školy
Narození a smrt v lidové kultuře a v liturgii 1 semestr, 2 hod týdně volitelný předmět
Rituály spojené s narozením a smrtí  1 semestr, 2 hod týdně volitelný předmět
Role symbolů v životě člověka 1 semestr, 2 hod týdně volitelný předmět

Univerzita Palackého, Cyrilometodějská teologická fakulta

Fundamentální liturgika 1 a 2 2 semestry, 3 hod týdně prezenční magisterské studium katolické teologie; prezenční bakalářské studium náboženství se zaměřením na vzdělávání 
Fundamentální liturgika 1 a 2 2 semestry 1 hod týdně kombinované bakalářské studium náboženství se zaměřením na vzdělávání; kombinované bakalářské studium teologických nauk; teologie on-line 
Speciální liturgika 1 a 2 2 semestry, 3 hod týdně prezenční magisterské studium katolické teologie; prezenční bakalářské studium náboženství se zaměřením na vzdělávání
Fundamentální liturgika 1 a 2 2 semestry 1 hod týdně kombinované bakalářské studium náboženství se zaměřením na vzdělávání; kombinované bakalářské studium teologických nauk
Člověk a slavení 1 semestr, 2 hod týdně prezenční i kombinované bakalářské studim sociální pedagogiky
Liturgická praxe a její reflexe 1 semestr kombinované bakalářské studium teologických nauk a náboženství se zaměřením na vzdělávání
Liturgie po II. vatikánském koncilu 1 semestr volitelný kurz
Péče o stavební zásahy do sakrálních objektů 1 semestr volitelný kurz
Liturgický rok 1 semestr Teologie on-line
Svátosti křesťanské iniciace 1 semestr Teologie on-line
Svátosti církve 1 semestr Teologie on-line
Art and Worship 1 semestr volitelný kurz