Liturgická komise České biskupské konference

Vítáme vás na stránkách liturgické komise České biskupské konference (LK ČBK), zveřejňovaných na webu liturgie.cz. Liturgická komise je stálou komisí České biskupské konference, která má za úkol pečovat o římskokatolickou liturgii v českém jazyce. Vydává české liturgické knihy schválené římskou Kongregací pro bohoslužbu a svátosti (vlastní web) a další publikace a dokumenty.

 

Složení LK ČBK k 1. 5. 2020:

Mons. Martin David, pomocný biskup ostravsko-opavský (předseda)

Mons. Vojtěch Cikrle, biskup brněnský

Mons. Jan Vokál, biskup královéhradecký 

Mons. Zdenek Wasserbauer, pomocný biskup pražský

Sekretářem LK ČBK je od roku 2020 Radek Tichý (arcidiecéze pražská).

Odborní poradci LK ČBK zastupující jednotlivé diecéze: Jiří Hladík (diecéze litoměřická), Pavel Kopeček (diecéze brněnská), Petr Gatnar (arcidiecéze olomoucká), Radek Tichý (arcidiecéze pražská), Václav Pícha (diecéze českobudějovická), Josef Socha (diecéze královéhradecká), Emil Soukup (diecéze plzeňská), Jan Šlégr (diecéze královéhradecká)

Kontakt: lkcbk@seznam.cz

LK ČBK dlouhodobě spolupracuje s liturgisty Janem Matějkou (pražská metropolitní kapitula), Františkem Kunetkou (CMTF UP Olomouc), dále s filology Markétou Koronthályovou (KTF UK Praha), Pavlem Černuškou (CMTF UP Olomouc) a Ondřejem Koupilem (Benediktinské arciopatsví v Praze-Břevnově) a s grafikem Jaroslavem Vlčkem. Po roce 1990 vycházely české liturgické knihy v nakladatelstvích Karmelitánské nakladatelství (Kostelní Vydří), Matice cyrilometodějská (Olomouc) a Katolický týdeník (Praha).

Poslední aktualizace stránek LK ČBK: 27. června 2023