Články

Neděle Božího slova

úterý 14. ledna 2020

Podněty pro 3. neděli v mezidobí naleznete v novém článku.

 


50 let obnoveného misálu

úterý 19. listopadu 2019

Od 1. neděle adventní 1969 vstoupilo v platnost nové vydání Římského misálu obnoveného podle směrnic Druhého vatikánského koncilu. Přinášíme překlad promluvy svatého papeže Pavla VI. k věřícím shromážděným ve vatikánské bazilice 19. listopadu 1969.

 


Papež František o posvátné hudbě: ne vše je dobré

úterý 1. října 2019

V následujícím článku přinášíme vlastní překlad projevu papeže Františka ke scholam cantorum Asociace svaté Cecilie, proneseného 28. září 2019 v aule Pavla VI.

 


VŠ studium liturgiky

úterý 17. září 2019

Katolické teologické fakulty nabízejí veřejnosti studium liturgických předmětů. Přehled otevíraných kurzů v akademickém roce 2019/20 přinášíme v tomto článku.

 


Bible, Český liturgický překlad

středa 3. července 2019

V rámci portálu Liturgie.cz byla připravena nová aplikace Bible – český liturgický překlad. Aplikace obsahuje všechny texty Nového zákona a vybrané texty ze Starého zákona ve znění, které se používá při římskokatolické bohoslužbě.

 


Jan Zlatoústý o liturgii

úterý 30. dubna 2019

Svatý Jan Zlatoústý (347-407), který byl v letech 398-403/404 patriarchou v Konstantinopoli, v mnoha kázáních komentoval slavení bohoslužby. Nepatrnou ukázku jeho textů přinášíme v tomto článku. První odstavec je o sv. Janu; další už jsou od sv. Jana.

 


Liturgické hereze a lék vtělení

pondělí 25. března 2019

U příležitosti slavnosti Zvěstování Páně uveřejňujeme výňatek z textu teologa Louise Bouyera (1913-2004) věnovaný dvěma liturgickým herezím a léčivému zákonu vtělení.

 


Papež František ke Kongregaci pro bohoslužbu

čtvrtek 14. února 2019

Papež František pronesl 14. února 2019 projev o liturgii a liturgické formaci k účastníkům plenárního zasedání Kongregace pro bohoslužbu a svátosti.

 


Rébus cyklů A-B-C

pátek 11. ledna 2019

Některé dny liturgického roku nabízejí více možností volby biblických textů. Varhaníci, lektoři či kantoři se mohou potýkat s vlastní nejistotou nebo dokonce s nutností rychle zaměnit připravené čtení či žalm za to, které jim přede mší svatou sdělí kněz. V článku přinášíme celkový přehled daných dní a těchto „liturgických pastí“.

 


Ohlášení Velikonoc o slavnosti Zjevení Páně

úterý 1. ledna 2019

O slavnosti Zjevení Páně může jáhen po evangeliu z ambonu ohlásit pohyblivé svátky začínajícího církevního roku, které se odvíjejí od data Velikonoc. V článku je naznačena historie tohoto obyčeje.