Články

Bible, Český liturgický překlad

středa 3. července 2019

V rámci portálu Liturgie.cz byla připravena nová aplikace Bible – český liturgický překlad. Aplikace obsahuje všechny texty Nového zákona a vybrané texty ze Starého zákona ve znění, které se používá při římskokatolické bohoslužbě.

 


Jan Zlatoústý o liturgii

úterý 30. dubna 2019

Svatý Jan Zlatoústý (347-407), který byl v letech 398-403/404 patriarchou v Konstantinopoli, v mnoha kázáních komentoval slavení bohoslužby. Nepatrnou ukázku jeho textů přinášíme v tomto článku. První odstavec je o sv. Janu; další už jsou od sv. Jana.

 


Liturgické hereze a lék vtělení

pondělí 25. března 2019

U příležitosti slavnosti Zvěstování Páně uveřejňujeme výňatek z textu teologa Louise Bouyera (1913-2004) věnovaný dvěma liturgickým herezím a léčivému zákonu vtělení.

 


Papež František ke Kongregaci pro bohoslužbu

čtvrtek 14. února 2019

Papež František pronesl 14. února 2019 projev o liturgii a liturgické formaci k účastníkům plenárního zasedání Kongregace pro bohoslužbu a svátosti.

 


Rébus cyklů A-B-C

pátek 11. ledna 2019

Některé dny liturgického roku nabízejí více možností volby biblických textů. Varhaníci, lektoři či kantoři se mohou potýkat s vlastní nejistotou nebo dokonce s nutností rychle zaměnit připravené čtení či žalm za to, které jim přede mší svatou sdělí kněz. V článku přinášíme celkový přehled daných dní a těchto „liturgických pastí“.

 


Ohlášení Velikonoc o slavnosti Zjevení Páně

úterý 1. ledna 2019

O slavnosti Zjevení Páně může jáhen po evangeliu z ambonu ohlásit pohyblivé svátky začínajícího církevního roku, které se odvíjejí od data Velikonoc. V článku je naznačena historie tohoto obyčeje.

 


Více paškálů při velikonoční vigilii?

čtvrtek 22. března 2018

Více farností, více kostelů a jen jeden kněz, jedny velikonoční obřady. Na těchto místech se může objevit otázka, jak naložit s velikonoční svící či více velikonočními svícemi pro jednotlivé kostely, v nichž se během roku konají křty a pohřby. Na tuto otázku neexistuje jednoduchá odpověď, jak ukazuje tento článek z března 2018.

 


Adventní neděle versus Štědrý den

pátek 15. prosince 2017

V letošním roce připadá štědrý den na neděli. Neděle adventní i slavnost Narození Páně jsou na stejné úrovni co do pořadí tabulce přednosti liturgických dnů. Co to znamená pro slavení bohoslužeb?

 


Prefekt papeži, papež prefektovi (ad nové Motu proprio)

pondělí 23. října 2017

V září 2017 bylo zveřejněno nové Motu proprio papeže Františka o překladech a úpravách liturgických knih, včetně oficiálního komentáře sekretáře Kongregace pro bohoslužbu a svátosti. Kardinál Robert Sarah, prefekt kongregace, poskytl též vlastní komentář, na nějž nyní zareagoval svým dopisem papež František. Pracovní překlady textů kardinála Saraha a papeže Františka jsou obsahem toto článku.

 


Nové motu proprio o liturgii

neděle 10. září 2017

Papež František vydal motu proprio týkající se překladu liturgických knih. Komentář arcibiskupa A. Roche, sekretáře Kongregace pro bohoslužbu a svátosti, se nachází v tomto článku.