Nadřazené téma

Aktuality

1. Publikace LK ČBK v roce 2021 a 2020 (vlastní a přeložené)

— KONGREGACE PRO BOHOSLUŽBU A SVÁTOSTI. Nóta 96/21 (k slavení Velikonoc 2021)

— KONGREGACE PRO BOHOSLUŽBU A SVÁTOSTI. Nóta 17/21 (úprava rubrik pro označování věřících popelem na Popeleční středu 2021)

— KONGREGACE PRO BOHOSLUŽBU A SVÁTOSTI. Dekret 597/20 (dekret o možnosti kvadrinace v době vánoční 2020/2021)

— LT 2020/04: Formulář mše v době pandemie. Český překlad formuláře vydaného Kongregací pro bohoslužbu a svátosti, schválený 14. dubna 2020 stálou radou ČBK ad experimentum.

— Vademecum pro biskupy — zásady mimořádného způsobu slavení Velikonoc v roce 2020, připravené liturgickou komisí ČBK na základě dekretů římské Kongregace pro bohoslužbu a svátosti a společné diecézím v České republice (2020/05)

— Vademecum pro kněze — praktická příručka k mimořádnému způsobu slavení Velikonoc v roce 2020, připravená liturgickou komisí ČBK na základě dekretů římské Kongregace pro bohoslužbu a svátosti a dohody o společných zásadách v rámci České biskupské konference (2020/06)

— LT 2020/03 — text velkopáteční římluvy pro rok 2020, připavené liturgickou komií ČBK i s notací; vychází v elektronické edici Liturgické texty.

— KONGREGACE PRO BOHOSLUŽBU A SVÁTOSTI. Dekret 156/20 (dekret o mši v době pandemie)

— KONGREGACE PRO BOHOSLUŽBU A SVÁTOSTI. Dekret 155/20 (dekret o zvláštní přímluvě na Velký pátek 2020)

— ARTUR ROCHE. Poznámka (k dekretu v době nemoci COVID-19 /II/)

— KONGREGACE PRO BOHOSLUŽBU A SVÁTOSTI. Dekret 154/20 (dekret v době nemoci COVID-19 ii)

— KONGREGACE PRO BOHOSLUŽBU A SVÁTOSTI. Dekret 153/20 (dekret v době nemoci COVID-19)


2. Reedice liturgických knih

V roce 2020 připravila LK ČBK reedice knih Křestní obřady a Pohřební obřady, vydaných naposledy v roce 1999. Obě knihy byly žádány a jejich vydání je součástí právě dokončené vlny doplňování liturgických knih. Reedice byly připraveny stejnou metodou jako reedice Českého misálu (2015): nevydávají se nové nebo jinak přeložené texty, jen se opravují případné chyby, a všechny liturgické knihy v češtině postupně dostávají jednotný nový grafický styl (typografické řešení, použitý papír a potahový materiál). O reedicích bude publikována detailnější zpráva podobná té, která dokumentovala práci na Českém misálu 2015 (zde).

Kromě předběžných objednávek jsou knihy také ve volném prodeji:

Křestní obřady

Pohřební obřady


3. Publikace podpořená LK ČBK v roce 2017: dokument biskupské konference USA o hudbě v liturgii

(vyšla 24. července 2017)

KONFERENCE KATOLICKÝCH BISKUPŮ  SPOJENÝCH STÁTŮ AMERICKÝCHZpívejte Pánu: hudba v bohoslužbě. Přel. M. Koupilová. Praha: Krystal OP, 2017 [= edice Liturgie]

Dokument vychází s úvodním slovem biskupa královéhradeckého Jana Vokála, předsedy liturgické komise ČBK, a s předmluvou slovenského liturgisty Vlastimila Dufky SI, který text zasazuje do kontextu severoamerických pokoncilních diskusí o hudbě v katolické liturgii. Vydávaný český překlad, podpořený a odborně garantovaný liturgickou komisí České biskupské konference, nemá sloužit jako přímý návod a předpis pro domácí situaci české a moravské církve, ale jako inspirace. Ke studiu i praktické aplikaci se bude nezávazně nabízet dobře propracovaný dokument z prostředí, kde mají jednotlivé diecéze a farnosti v této oblasti sice větší možnosti a čelí možná poněkud jiným problémům, ale na druhou stranu jsou součástí téže katolické církve a používají překlady týchž liturgických knih. Snad právě odlišnost výchozího prostředí dá vyniknout inspirativním prvkům dokumentu pro naše poměry: o některých aspektech hudby sloužící v liturgii bychom mohli uvažovat jinak, vidět je v jiném světle.

Kniha nabízí přehled o roli hudby v jednotlivých obřadech, jak ji popisují platné liturgické knihy. I v tom, že nahlíží na hudbu primárně z liturgického hlediska, je inspirativní.

Objednat ji lze na stránkách nakladatelství Krystal OP.


4. Jednání RS, RPSNZ a RPPSSZ

(aktualizováno 4. září 2023)

94. úterý 3. října 2023, 9.00–12.00: Žl — test (RS + RPPSSZ), videokonference online: podněty od Žl 23 (22)