Ke stažení - aplikace

Mobilní liturgické aplikace

Liturgie.cz

Aplikace užitečná zejména pro kněze - Liturgie.cz obsahuje vybrané liturgické texty "do terénu": některá žehnání, obřady pro pastoraci nemocných, svátosti v nebezpečí smrti, pohřební obřady, mešní řád, texty k adoraci, apod. 

mobilní verze online m.liturgie.cz
android Google Play
iPhone AppStore

Misál

Aplikace obsahuje mešní formuláře, biblická čtení, preface, eucharistické modlitby, mešní řád, přímluvy a liturgický kalendář. Kromě toho jsou uvedeny základní odpovědi ke mši v latině, angličtině, němčině, francouzštině, italštině španělštině a chorvatštině. 

mobilní verze online m.liturgie.cz/misal
android Google play
iOS AppStore

Breviar.cz

Aplikace pro slavení denní modlitby církve vytvořená Jurajem Vidéky a jeho spolupracovníky.

mobilní verze on-line breviar.cz
android Google play
iOS AppStore
e-kniha epub & mobi
vygenerované html ebreviar.cz

Liturgický překlad Bible

Aplikace obsahující celý Nový Zákon a vybrané knihy Starého Zákona ve znění, které se používá při katolické liturgii. 

verze online bible.liturgie.cz
android Google play
iOS AppStore

Kancional.cz

Aplikace obsahující písně k liturgii vytvořená Ondřejem Geršlem, Josefem Řídkým a jejich spolupracovníky.

verze on-line kancional.cz
android Google play
iOS AppStore
Windows Store
e-kniha kancional.cz

Zpěvník pro scholy

Aplikace zpěvník pro scholy je neustále rozvíjející se aplikace, kterou tým hudebníků postupně plní písněmi, které známe od schol a chválových kapel.

verze on-line zpevnik.proscholy.cz
android Google play
iOS AppStore

 

Ke stažení - knihy

Části liturgických knih ke stažení

Knihy, kterými se řídí slavení liturgie, může vydávat pouze církevní autorita; kromě toho podléhají standardním autorským právům. Na našich stránkách jsou umístěny výtahy z některých českých liturgických knih schválených Svatým stolcem, pro přístup k většině z nich je nutné se přihlásit nebo registrovat.

Pro informaci, co je na našich stránkách k dispozici ke stažení, slouží následující seznam. Pokud sháníte něco, co zde zatím chybí, napište nám

Svatba

Kalendář

Římský kalendář je upravován průběžně, český národní kalendář byl naposledy upraven v souvislosti s přípravou reedice Českého misálu v roce 2015.

Ke stažení

Apoštolský list Mysterii paschalis (přejít)
Všeobecná ustanovení o liturgickém roce a o kalendáři (přejít)
Liturgický direktář pro roky 2021-2022 (přejít)

 


Mše svatá

Poslední latinské vydání Římského misálu pochází z roku 2008, poslední vydání lekcionáře z roku 1981, poslední vydání evangeliáře z roku 2000, poslední vydání Biskupského ceremoniálu z roku 2008. 

Ke stažení

Apoštolská konstituce Missale Romanum (pdf)
Všeobecné pokyny k Římskému misálu (přejít)
Úvod k mešnímu lekcionáři (přejít)
Úvod k římskému evangeliáři (přejít)
Direktář pro mše s dětmi (přejít)
 
Přímluvy uvedené v Českém misálu (doc, pdf)
Úvody k velkopátečním přímluvám (pdf)
Exultet - velikonoční chvalozpěv (delší text - pdf; kratší text - pdf)
Kapitola "Stacionální mše diecézního biskupa" z Caeremoniale episcoporum (přejít)
Kapitola "Mše, při níž biskup předsedá, aniž by slavil eucharistii" z Caeremoniale episcoporum (přejít)

 


Liturgie hodin

Ke stažení

Apoštolská konstituce Laudis canticum (přejít)
Všeobecné pokyny k Denní modlitbě církve (přejít)


Svátost křtu

Poslední latinské vydání Uvedení do křesťanského života je z roku 1972, poslední latinské vydání Křestních obřadů (křtu malých dětí) je z roku 1973.

Ke stažení

Všeobecný úvod (přejít)
Úvod k Uvedení do křesťanského života (křtu dospělých; přejít)
Uvedení do křesťanského života (křest dospělých; přejít)
 
Úvod ke křestním obřadům malých dětí (přejít)
Křestní obřady - křest jednoho dítěte (přejít)
Biblická čtení ke křestním obřadům malých dětí (stáhnout v pdf)

 


Svátost biřmování

Poslední latinské vydání Obřadů biřmování je z roku 1973.

Ke stažení:

Apoštolská konstituce Divinae consortium naturae (přejít)
Úvod k Obřadům biřmování (přejít)
Obřad svátosti biřmování ve mši (připravujeme)

 


Svátost eucharistie

Poslední latinské vydání Obřadů eucharistické úcty je z roku 1973.

Ke stažení

Direktář pro slavení neděle za nepřítomnosti kněze (pdf)
Úvod k Obřadům eucharistické úcty mimo mši (přejít

 


Svátost smíření

Poslední latinské vydání Obřadů pokání je z roku 1973.

Ke stažení:

Úvod k Obřadům pokání (přejít)

 


Svátost pomazání nemocných

Poslední latinské vydání Obřadů pomazání nemocných je z roku 1972.

Ke stažení

Apoštolská konstituce Sacram unctionem informorum (přejít)
Úvod k obřadům pomazání nemocných (přejít)
Obřady pomazání nemocných - obvyklý obřad (přejít)

 


Svátost svěcení

Poslední latinské vydání Obřadů svěcení biskupa, kněží a jáhnů je z roku 1990.

Ke stažení

Apoštolská konstituce Pontificalis Romani recognitio (přejít)
Všeobecný úvod k Obřadům svěcení (přejít)
Obřad svěcení kněží (přejít)
Obřad svěcení jáhnů (přejít)

 


Svátost manželství

Poslední latinské vydání Svatebních obřadů je z roku 1990.

Ke stažení

Úvod ke Svatebním obřadům (přejít)
Svatební obřady - ve mši (přejít)
Svatební obřady v Evropských jazycích (pdf pro tisk A4; pdf pro tisk brožury A5)

 


Křesťanský pohřeb

Poslední latinské vydání Pohřebních obřadů je z roku 1969.

Ke stažení

Biblická čtení k pohřbu (stáhnout v pdf)
Biblická čtení k pohřbu dítěte (stáhnout v pdf)
Úvod k Pohřebním obřadům (přejít)
Dodatek k Pohřebním obřadům (přejít)

 


Žehnání

Poslední latinské vydání Obřadů žehnání je z roku 1984.

Ke stažení:

Všeobecné pokyny k Obřadům žehnání (přejít)
Dekret o znamení kříže při žehnání (stáhnout v pdf)

Zobrazit:

Vybraná žehnaní