Nadřazené téma

Dokumenty Kongregace pro bohoslužbu a svátosti v češtině

Následují překlady dekretů a výkladů k nim, které připravila LK ČBK od roku 2015. Dokumenty jsou k dispozici ve formátu PDF a jsou řazeny od nejnovějších k starším.


 KONGREGACE PRO BOHOSLUŽBU A SVÁTOSTI. Responsa ad dubia (k Motu proprio Traditionis custodes 2021)


 KONGREGACE PRO BOHOSLUŽBU A SVÁTOSTI. Nóta 96/21 (k slavení Velikonoc 2021)

 KONGREGACE PRO BOHOSLUŽBU A SVÁTOSTI. Nóta 17/21 (úprava rubrik pro označování věřících popelem na Popeleční středu 2021)


 KONGREGACE PRO BOHOSLUŽBU A SVÁTOSTI. Dekret 597/20 (dekret o možnosti kvadrinace v době vánoční 2020/2021)

— KONGREGACE PRO BOHOSLUŽBU A SVÁTOSTI. Dekret 156/20 (dekret o mši v době pandemie)

— KONGREGACE PRO BOHOSLUŽBU A SVÁTOSTI. Dekret 155/20 (dekret o zvláštní přímluvě na Velký pátek 2020)

— ARTUR ROCHE. Poznámka (k dekretu v době nemoci COVID-19 /II/)

— KONGREGACE PRO BOHOSLUŽBU A SVÁTOSTI. Dekret 154/20 (dekret v době nemoci COVID-19 ii)

— KONGREGACE PRO BOHOSLUŽBU A SVÁTOSTI. Dekret 153/20 (dekret v době nemoci COVID-19)


— KONGREGACE PRO BOHOSLUŽBU A SVÁTOSTI. Dekret 404/19 (dekret o zapsání oslavy Panny Marie Loretánské)

— KONGREGACE PRO BOHOSLUŽBU A SVÁTOSTI. Dekret 29/19 (dekret o zapsání oslavy svatého Pavla VI., papeže, do všeobecného římského kalendáře)

— ROBERT KARDINÁL SARAH. Odvážný apoštol evangelia (komentář dekretu CCDDS 29/19)


— KONGREGACE PRO BOHOSLUŽBU A SVÁTOSTI. Dekret 10/18 (dekret o oslavě Panny Marie, Matky církve, ve všeobecném římském kalendáři)

— ROBERT KARDINÁL SARAH. Památka Panny Marie, Matky církve (komentář dekretu CCDDS 10/18)

— KONGREGACE PRO BOHOSLUŽBU A SVÁTOSTI. Oznámení 138/18 (oznámení týkající se dekretu CCDDS 10/18)


— FRANTIŠEK. Apoštolský list motu proprio Magnum principium z 3. září 2017 (změna kán. 838 CIC, týkajícího se překladů a vydávání liturgických textů)

— ARTHUR ROCHE. Motu proprio »Magnum principium«: klíč k četbě (výklad sekretáře CCDDS)

— KONGREGACE PRO BOHOSLUŽBU A SVÁTOSTI. Poznámka ke kán. 838 CIC (nóta CCDDS)


 KONGREGACE PRO BOHOSLUŽBU A SVÁTOSTI. Dekret 257/16 (povýšení památky sv. Marie Magdalény na svátek a související změny v liturgii)

— ARTHUR ROCHE. »Apostolorum apostola« (komentář dekretu CCDDS 257/16)


— KONGREGACE PRO BOHOSLUŽBU A SVÁTOSTI. Dekret 87/15 (In Missa in Cena Domini — dekret týkající se obřadu umývání nohou na Zelený čtvrtek)

— ARTHUR ROCHE. Dal jsem vám příklad (komentář dekretu CCDDS 87/15)