Články

Více paškálů při velikonoční vigilii?

čtvrtek 22. března 2018

Více farností, více kostelů a jen jeden kněz, jedny velikonoční obřady. Na těchto místech se může objevit otázka, jak naložit s velikonoční svící či více velikonočními svícemi pro jednotlivé kostely, v nichž se během roku konají křty a pohřby. Na tuto otázku neexistuje jednoduchá odpověď, jak ukazuje tento článek z března 2018.

 


Adventní neděle versus Štědrý den

pátek 15. prosince 2017

V letošním roce připadá štědrý den na neděli. Neděle adventní i slavnost Narození Páně jsou na stejné úrovni co do pořadí tabulce přednosti liturgických dnů. Co to znamená pro slavení bohoslužeb?

 


Prefekt papeži, papež prefektovi (ad nové Motu proprio)

pondělí 23. října 2017

V září 2017 bylo zveřejněno nové Motu proprio papeže Františka o překladech a úpravách liturgických knih, včetně oficiálního komentáře sekretáře Kongregace pro bohoslužbu a svátosti. Kardinál Robert Sarah, prefekt kongregace, poskytl též vlastní komentář, na nějž nyní zareagoval svým dopisem papež František. Pracovní překlady textů kardinála Saraha a papeže Františka jsou obsahem toto článku.

 


Nové motu proprio o liturgii

neděle 10. září 2017

Papež František vydal motu proprio týkající se překladu liturgických knih. Komentář arcibiskupa A. Roche, sekretáře Kongregace pro bohoslužbu a svátosti, se nachází v tomto článku.

 


Nezvratná liturgická reforma

pátek 25. srpna 2017

V článku naleznete překlad úplného projevu papeže Františka při audienci pro účastníky italského národního liturgického týdne ve čtvrtek 24. srpna 2017, jak jej přetiskl vatikánský deník L'Osservatore Romano dne 25. 8. 2017.

 


Byl Římský misál z r. 1962 zrušen?

čtvrtek 6. července 2017

Před deseti lety vydal papež Benedikt XVI. motu proprio Summorum pontificum, v němž se říká, že misál, který "sv. Jan XXIII. vydal v r. 1962, nebyl nikdy zrušen". Procesu vyhlašování (promulgace) a rušení liturgických knih se věnuje následující překlad části článku kanadského kanonisty Chada Glendinninga. Článek vyšel anglicky pod názvem "Was the 1962 Missale Romanum Abrogated? A Canonical Analysis in Light of Summorum Pontificum" v odborném časopise pro liturgii Worship, č. 85 č. 2011, str. 15–37.

 


Vzkládání evangeliáře při biskupském svěcení

sobota 13. května 2017

Zanedlouho bude vysvěcen nový pomocný biskup pro Ostravsko-Opavskou diecézi. Podobně jako v případě nedávných svěcení biskupů v Čechách a na Moravě, také nyní budou při konsekrační modlitbě dva jáhni držet knihu evangelií. Významu tohoto gesta se věnuje následující článek.

 


Joseph Ratzinger o subjektivní volbě v liturgii

neděle 30. dubna 2017

Před deseti lety papež Benedikt XVI. uveřejnil Motu proprio Summorum pontificum, jímž umožnil slavení liturgie podle liturgických knih schválených sv. Janem XXIII. jako mimo-řádnou formu římské liturgie. Výňatek z jeho přednášky ve francouzském opatství Fontgombault z roku 2001 ukazuje, jak o tomto tématu uvažoval ještě jako kardinál prefekt kongregace pro nauku víry.

 


Křestní nešpory

středa 19. dubna 2017

Církevní dokumenty vybízejí, aby se o Velikonocích konala připomínka křtu nejen ve mši, ale také o nešporách. O tradici i současném způsobu slavení křestních nešpor je následující článek.

 


Missa chrismatis

úterý 11. dubna 2017

Ve čtvrtek Svatého týdne dopoledne se ve všech katedrálách koná mše při svěcení olejů, latinsky missa chrismatis. Doslovně přeloženo mše křižma. Je to krásná bohoslužba, při níž je katedrála plná kněží z celé diecéze, kteří obklopují svého biskupa. Spolu s ním slaví eucharistii, připojují se k žehnání olejů pro nemocné a katechumeny a koncelebrují při svěcení směsi oleje a vonného balzámu nazývané křižmo. Slovo křižmo pochází z řeckého χρῖσμα – chrisma, ‚pomazání‘. Má stejný slovní základ jako slovo Kristus (Χριστός), pomazaný. Křesťané, kristovci, jsou tedy ti, kdo byli pomazáni.