Články

Byl Římský misál z r. 1962 zrušen?

čtvrtek 6. července 2017

Před deseti lety vydal papež Benedikt XVI. motu proprio Summorum pontificum, v němž se říká, že misál, který "sv. Jan XXIII. vydal v r. 1962, nebyl nikdy zrušen". Procesu vyhlašování (promulgace) a rušení liturgických knih se věnuje následující překlad části článku kanadského kanonisty Chada Glendinninga. Článek vyšel anglicky pod názvem "Was the 1962 Missale Romanum Abrogated? A Canonical Analysis in Light of Summorum Pontificum" v odborném časopise pro liturgii Worship, č. 85 č. 2011, str. 15–37.

 


Vzkládání evangeliáře při biskupském svěcení

sobota 13. května 2017

Zanedlouho bude vysvěcen nový pomocný biskup pro Ostravsko-Opavskou diecézi. Podobně jako v případě nedávných svěcení biskupů v Čechách a na Moravě, také nyní budou při konsekrační modlitbě dva jáhni držet knihu evangelií. Významu tohoto gesta se věnuje následující článek.

 


Joseph Ratzinger o subjektivní volbě v liturgii

neděle 30. dubna 2017

Před deseti lety papež Benedikt XVI. uveřejnil Motu proprio Summorum pontificum, jímž umožnil slavení liturgie podle liturgických knih schválených sv. Janem XXIII. jako mimo-řádnou formu římské liturgie. Výňatek z jeho přednášky ve francouzském opatství Fontgombault z roku 2001 ukazuje, jak o tomto tématu uvažoval ještě jako kardinál prefekt kongregace pro nauku víry.

 


Křestní nešpory

středa 19. dubna 2017

Církevní dokumenty vybízejí, aby se o Velikonocích konala připomínka křtu nejen ve mši, ale také o nešporách. O tradici i současném způsobu slavení křestních nešpor je následující článek.

 


Missa chrismatis

úterý 11. dubna 2017

Ve čtvrtek Svatého týdne dopoledne se ve všech katedrálách koná mše při svěcení olejů, latinsky missa chrismatis. Doslovně přeloženo mše křižma. Je to krásná bohoslužba, při níž je katedrála plná kněží z celé diecéze, kteří obklopují svého biskupa. Spolu s ním slaví eucharistii, připojují se k žehnání olejů pro nemocné a katechumeny a koncelebrují při svěcení směsi oleje a vonného balzámu nazývané křižmo. Slovo křižmo pochází z řeckého χρῖσμα – chrisma, ‚pomazání‘. Má stejný slovní základ jako slovo Kristus (Χριστός), pomazaný. Křesťané, kristovci, jsou tedy ti, kdo byli pomazáni.

 


Cappa Magna

středa 14. prosince 2016

Co byla Cappa Magna?

 


Poslední rozhovory... o liturgii

středa 21. září 2016

V nedávno vyšlé knize rozhovorů s emeritním papežem Benediktem XVI. se také krátce mluví o tématu liturgie. Přinášíme tyto pasáže ve vlastním překladu.

 


Apostola apostolorum

pondělí 18. července 2016

V pátek 22. července 2016 se památka Marie Magdalény nově slaví jako svátek. V následujícím článku je vysvětleno, proč ke změně v liturgickém kalendáři došlo.

 


Reforma reformy?

středa 13. července 2016

V následujícím článku uvádíme originální znění a vlastní překlad přednášky kardinála Saraha a upřesnění Tiskového střediska Svatého stolce týkající se pojmu "reforma liturgické reformy". "Máme teď zase všechno měnit? Nic není pro liturgii škodlivější, než neustálé změny." (J. Ratzinger, Duch liturgie)

 


Znamení kříže v evangelních kantikách

čtvrtek 7. července 2016

Při Denní modlitbě církve se všichni označují znamením kříže při počátečních slovech evangelních kantik – tedy na úvod Zachariášova kantika při ranních chválách, při Mariinu kantiku během nešpor a při Simeonovu kantiku v kompletáři.