Být strážcem tradice

Italská sekce Vatican News přinesla rozhovor s novým hlavním papežským ceremoniářem. Jeho překlad přinášíme v novém článku. Mons. Diego Ravelli byl jmenován magistrem papežských bohoslužeb v pondělí 11. 10. 2021.

Monsignore, jak den po té, co byla zveřejněno vaše jmenování, vnímáte váš nový úkol, k němuž vás povolal Papež František?

Vnímám ho se stejným postojem, který mají všichni, kdo jsou ve službě církvi a zvláště Svatému Otci, tedy v duchu služby. Opravdu, to mám nejvíce na mysli. Také v modlitbě těchto dní prosím, abych byl věrným a pokorným služebníkem Páně. Starat se o přípravu a průběh bohoslužeb, jimž předsedá Svatý Otec, je krásný a důležitý úkol. Na začátku této cesty bych chtěl použít výraz papeže Františka, jímž se v posledním motu proprio o liturgii obrací na biskupy a nazývá je traditionis custodes, strážci tradice. V mé roli bych rád sdílel tento základní úkol biskupů ve službě papežské liturgii: být strážcem tradice církve. Tradice církve, jak píše sám papež, má svůj původ u apoštolů a rozvíjí se za přispění Ducha Svatého. Druhý vatikánský koncil představuje v této dynamice nejnovější etapu. To je náš referenční bod, hvězda, která musí vést mou cestu a cestu liturgie. Jsem rád, že moje jmenování přišlo zrovna v den, kdy byl zahájen Druhý vatikánský koncil, 11. října (1962).

Dvacet tři let jste v Apoštolské elemosinerii, což představuje roky práce v kanceláři papežovy charity. Co si z této zkušenosti přinášíte do nového úkolu?

Dvacet tři let není málo, je to velká část mého života. Jsem vděčný Pánu za to že jsem mohl být zde  a pracovat v úřadu papežské charity. Jedná se o skutečně krásnou a hlubokou zkušenost, která mne poznamenala a ještě dnes poznamenává na mé cestě. Poslední roky, které jsem strávil se čtyřmi almužníky, z nichž poslední byl kardinál Krajewski, jsme sdíleli pozornost vůči těm nejposlednějším, a – a to vnímám intenzivně – jsme sdíleli ducha služby. Tomu bych chtěl i nadále věnovat pozornost a vnést to do nového úkolu. Také liturgie je službou, kterou konáme pro Boží lid, aby samotný Boží lid mohl prožít plným a vědomým způsobem liturgickou modlitbu s aktivní účastí celého shromáždění.

Chtěla bych se zeptat, zda máte nějakou myšlenku, kterou byste chtěl věnovat papeži, který vás vybral. A také, zda jste včera, po svém jmenování, myslel zvláště na někoho…?

Je zde vděčnost Svatému Otci, který měl ve mě důvěru a vybral mne. Nevím, zda jsem nejvhodnější osobou, ale on si zřejmě myslí, že ano. Pokusím se tedy dělat to, co dělám normálně, vykonávat svou službu nejlepším možným způsobem. A děkuji vám a dalším mnoha osobám, které mi od včerejška projevovaly znamení přízně. Opravdu vnímám, že to myslí upřímně. Dále děkuji všem, s nimiž budu spolupracovat pracovat na krásném úkolu učinit, aby papežská liturgie zářila vznešenou krásou. Zvláštním způsobem bych chtěl poděkovat Mons. Guido Marinimu, protože on byl v těchto letech byl vždy jemný a pozorný k nám ceremoniářům. Také já nesu tuto zkušenost vyzrálou patnácti let služby. Vím, že si mne vždy vážil a svými skutky ukazoval, a také v těchto dnech mi řekl, že mne má rád a že si mne váží a také jemu ze srdce děkuji.

Rozhovor připravila Benedetta Capelli, italská sekce Vatican News. Překlad R. T.