Články

Proč jsou Vánoce 25. prosince?

pondělí 27. prosince 2021

Proč se narození Ježíše slaví 25. prosince? Souvisí toto datum se zimním slunovratem, jak se často tvrdí? Text Davida Vopřady představuje starověké výpočty data Kristova narození a diskutuje hlavní teorie, které se snaží vysvětlit původ Vánočních svátků.

 


Aplikace Traditionis custodes

středa 10. listopadu 2021

Server Gloria.tv přinesl přetisk korespondence prefekta Kongregace pro bohoslužbu a svátosti A. Roche s westminsterským arcibiskupem kard. V. Nicholsem týkající se některých aspektů motu proprio Traditionis custodes. Relevantní části této korespondence přinášíme ve vlastním překladu.

 


Být strážcem tradice

středa 13. října 2021

Italská sekce Vatican News přinesla rozhovor s novým hlavním papežským ceremoniářem. Jeho překlad přinášíme v novém článku. Mons. Diego Ravelli byl jmenován magistrem papežských bohoslužeb v pondělí 11. 10. 2021.

 


Liturgické změny ve vatikánské bazilice

sobota 13. března 2021

Vatikánský Státní sekretariát vydal instrukci týkající se slavení mší v bazilice svatého Petra. Tato instrukce zrušila bohoslužby slavené privátním způsobem a omezila slavení mše podle mimořádné formy latinského ritu na jediný oltář v kryptě baziliky.

 


Lektor a akolyta: historie a současnost

pátek 29. ledna 2021

V křesťanském starověku se církevní a liturgické služby, odlišné od svěcení jáhna, kněze a biskupa, proměňovaly region od regionu. Nalezneme tak dveřníky, hrobníky, exorcisty, překladatele, lektory, zpěváky, žalmisty, akolyty či podjáhny. V tomto textu se dočtete o původu a vývoji služeb, které přetrvaly do dneška, tedy lektorátu a akolytátu.

 


Neděle Božího slova

neděle 17. ledna 2021

Papež František vyhlásil 3. neděli v mezidobí jako neděli Božího slova. Přinášíme dokumenty, které se Božího slova týkají i praktické inspirace pro slavení ve farnostech.

 


Věroučná nóta o formuli křtu

středa 9. prosince 2020

Kongregace pro nauku víry odpověděla na otázky týkající se platnosti křtu. Odpovědi i připojenou nótu v překladu ČBK naleznete v tomto článku.

 


Dušičkové odpustky přehledně

úterý 27. října 2020

Apoštolská penitenciárie na žádost České biskupské konference prodloužila dovolení, aby věřící mohli získat plnomocné odpustky pro duše zesnulých již týden před dušičkami. Kromě toho Apoštolská penitenciárie z pověření papeže Františka umožnila letos získat plnomocné odpustky pro duše zesnulých po celý listopad.

 


Liturgie bez zpěvu?

neděle 4. října 2020

Vládní nařízení zakázalo při bohoslužbách od 5. do 18. října zpěv při bohoslužbách. Několik liturgických poznámek naleznete v tomto článku.

 


S radostí se vraťme ke slavení eucharistie

pondělí 21. září 2020

Prefekt Kongregace pro bohoslužbu a svátosti, kardinál Robert Sarah, adresoval předsedům biskupských konferencí list o slavení eucharistie během pandemie nemoci covid-19 a po ní. Český překlad připravil sekretariát České biskupské konference.