Články

Červená barva při papežském pohřbu

úterý 3. ledna 2023

Tělo zesnulého papeže bývá oblečeno do červeného ornátu. Také při samotném papežském pohřbu se používají červená liturgická roucha. Nový článek P. Radka Martinka odpovídá na otázku, proč tomu tak je.

 


List papeže Františka o liturgické formaci

středa 29. června 2022

Na slavnost apoštolů Petra a Pavla (29. června 2022) vydal papež František apoštolský list Desiderio Desideravi o liturgické formaci Božího lidu. Je to text určený biskupům, kněžím a jáhnům, zasvěceným osobám a věřícím laikům.

 


Jméno biskupa v eucharistické modlitbě

čtvrtek 26. května 2022

V souvislosti se jmenováním nových diecézních biskupů se objevují otázky, koho je třeba jmenovat v eucharistické modlitbě.

 


Papež František: Být formováni liturgií

sobota 7. května 2022

Papežský liturgický institut sv. Anselma slaví 60. let od svého založení. V následujícím článku přinášíme překlad projevu papeže Františka k vyučujícím, studentům a exalumnům institutu.

 


Odpovědi ke mši v ukrajinštině

pátek 18. března 2022

 


Liturgika na teologických fakultách

úterý 8. února 2022

V únoru se podávají přihlášky ke studiu na vysokých školách. V následujícím řádcích naleznete přehled jednotlivých teologických fakult v ČR a jejich liturgické nabídky.

 


Proč jsou Vánoce 25. prosince?

pondělí 27. prosince 2021

Proč se narození Ježíše slaví 25. prosince? Souvisí toto datum se zimním slunovratem, jak se často tvrdí? Text Davida Vopřady představuje starověké výpočty data Kristova narození a diskutuje hlavní teorie, které se snaží vysvětlit původ Vánočních svátků.

 


Aplikace Traditionis custodes

středa 10. listopadu 2021

Server Gloria.tv přinesl přetisk korespondence prefekta Kongregace pro bohoslužbu a svátosti A. Roche s westminsterským arcibiskupem kard. V. Nicholsem týkající se některých aspektů motu proprio Traditionis custodes. Relevantní části této korespondence přinášíme ve vlastním překladu.

 


Být strážcem tradice

středa 13. října 2021

Italská sekce Vatican News přinesla rozhovor s novým hlavním papežským ceremoniářem. Jeho překlad přinášíme v novém článku. Mons. Diego Ravelli byl jmenován magistrem papežských bohoslužeb v pondělí 11. 10. 2021.

 


Liturgické změny ve vatikánské bazilice

sobota 13. března 2021

Vatikánský Státní sekretariát vydal instrukci týkající se slavení mší v bazilice svatého Petra. Tato instrukce zrušila bohoslužby slavené privátním způsobem a omezila slavení mše podle mimořádné formy latinského ritu na jediný oltář v kryptě baziliky.