Aktuality

Papež František ke Kongregaci pro bohoslužbu

 čtvrtek 14. února 2019

O kráse liturgie, o liturgické formaci, ale také o ideologických rozděleních, postoji "udělej si sám" či o spolupráci mezi Vatikánem a biskupskými konferencemi mluvil Svatý Otec v projevu ke Kongregaci pro bohoslužbu a svátosti.

Český překlad papežova projevu naleznete v novém článku na našem webu.


Nová památka v Římském kalendáři

 pátek 8. února 2019

Nezávazná památka sv. papeže Pavla VI. se bude slavit 29. května. Český překlad dekretu Kongregace pro bohoslužbu a svátosti ze dne 25. 1. 2019 a komentář prefekta kongregace kardinála Saraha naleznete na stránkách Liturgické komise České biskupské konference

Než bude k dispozici český překlad vstupní modlitby pro mši a druhého čtení pro modlitbu hodin, budou se brát společné texty o duchovních pastýřích - o papežích. 


Liturgická hudba

 čtvrtek 7. února 2019

Nová sekce na našem webu se věnuje důležité a krásné oblasti - liturgické hudbě. Texty připravil Ondřej Talaš, jsou vítány náměty na další doplnění. 


Letní škola liturgiky

 sobota 2. února 2019

Srdečně zveme na Letní školu liturgiky, která se uskuteční 20. - 25. 8. 2019 v Želivském klášteře.
Podrobné informace, program a přihlášku naleznete na našem webu.


Rébus cyklů A-B-C

 pátek 11. ledna 2019

Některé dny liturgického roku nabízejí více možností volby biblických textů a varhaníci, lektoři či kantoři se mohou potýkat s vlastní nejistotou nebo dokonce s nutností rychle zaměnit připravené čtení či žalm za to, které jim přede mší svatou sdělí kněz. V novém článku přinášíme celkový přehled daných dní a těchto „liturgických pastí“.


Ohlášení Velikonoc o Zjevení Páně

 neděle 6. ledna 2019

O slavnosti Zjevení Páně může jáhen po evangeliu z ambonu ohlásit pohyblivé svátky začínajícího církevního roku, které se odvíjejí od data Velikonoc. V novém článku na našem webu je naznačena historie tohoto obyčeje.


Směrnice o nevyužívaných kostelích

 úterý 18. prosince 2018

Papežská rada pro kulturu vydala směrnici o církevním vyřazení kostelů a jejich novém využití. Text v angličtině a italštině je k dispozici ke stažení v pdf na stránkách Papežské rady pro kulturu.


Zimní miniškola liturgiky

 středa 14. listopadu 2018

Zájemce z řad kněží, jáhnů, řeholníků a laiků zveme na duchovně-vzdělávací program, který se koná v sobotu 9. února 2019 ve Strahovském klášteře od 9:30 do 17 hodin. Zimní miniškola volně navazuje na Letní školu a zahrnuje společnou zpívanou modlitbu hodin, přednášky a volitelné semináře, mši svatou, prohlídku strahovského kláštera. Informace, podrobný program a přihlášky na našich stránkách.


Nová kniha mešních přímluv

 čtvrtek 8. listopadu 2018

V nakladatelství Vyšehrad vychází nová kniha přímluv ke mši svaté, jejímž autorem je jáhen pražské arcidiecéze Jan Rückl. Kniha vychází jen v nákladu, který odpovídá závazným objednávkám, je třeba ji objednat dle pokynů uvedených na stránkách nakladatelství
Nová sbírka modliteb věřících obsahuje texty pro neděle, slavnosti a svátky, ferie všech liturgických dob, pro mše spojené s určitými obřady, mše za různé potřeby, votivní a pro mše za zemřelé.


Výtah z misálu - Modlitby předsedajícího

 sobota 27. října 2018

Liturgická komise ČBK připravila k vydání novou liturgickou knihu - Modlitby předsedajícího. Jedná se o výtah orací z Českého misálu, které se používají u sedes (vstupní a závěrečné modlitby, požehnání) s především praktickým cílem: nová kniha je podstatně lehčí než celý misál.

Zároveň byly připraveny reedice částí rituálu: Uvedení do křesťanského života a Svatební obřady. Knihy jsou distribuovány na duchovní správy přes jednotlivá biskupství, přebytek bude k dispozici v distribuci KNA. Reedice dalších částí rituálu je naplánována na rok 2019.

Podrobněji v sekci Liturgické komise ČBK.