Aktuality

Bible. Český liturgický překlad. Podrobné info

 úterý 9. července 2019

V sekci Liturgické komise České biskupské konference naleznete podrobný článek věnovaný právě probíhajícímu procesu revize a doplnění textu Bible užívaného při katolických bohoslužbách. 


Bible. Český liturgický překlad

 středa 3. července 2019

V rámci portálu Liturgie.cz byla připravena aplikace pro web, android a iOS obsahující texty Starého a Nového zákona ve znění, které se používá při katolické liturgii. Všechny informace a odkazy naleznete v novém článku.


Každý den účast na bohoslužbách klesá!

 neděle 12. května 2019

V novém článku na našem webu přinášíme několik i dnes aktuálních kázání sv. Jana Zlatoústého o slavení eucharistie. 


Pozvánka na Letní školu liturgiky

 neděle 28. dubna 2019

www.liturgie.cz/letni-skola


Nahrávky žalmů k velikonočním mším

 čtvrtek 25. dubna 2019

Péčí bohoslovců Papežské koleje Nepomucenum se nahrávky žalmů na našich stránkách rozrostly o dobu velikonoční. Aleluja! 


Exsultet, výčitky, velkopáteční přímluvy, žalmy

 pondělí 15. dubna 2019

Noty a mp3 nahrávky pro Velikonoční triduum naleznete na našich stránkách v sekci liturgický čas – liturgický rok – velikonoční triduum

Veškeré podrobné rubriky pro obřady třídenní naleznete v on-line misále.


50 let Missale Romanum

 středa 3. dubna 2019

Dne 3. dubna uplynulo přesně 50 let od chvíle, kdy svatý papež Pavel VI. představil v apoštolské kostituci Římský misál obnovený podle přání II. vatikánského koncilu. Mimo jiné zde píše:

"...pevně doufáme, že bude věřícími křesťany přijat jako podpora k osvědčení a utvrzení jednoty všech, poněvadž při jeho používání bude v tolika různých jazycích vystupovat k nebeskému Otci skrze našeho velekněze Ježíše Krista v Duchu svatém jedna a táž společná modlitba všech, vonnější než jakékoli kadidlo."

Apoštolská konstituce je k dispozici ke stažení na našich stránkách.


Liturgické hereze a lék vtělení

 pondělí 25. března 2019

U příležitosti slavnosti Zvěstování Páně naleznete na našem webu nový článek věnovaný dvěma liturgickým herezím a léčivému zákonu vtělení. Autorem textu je Louis Bouyer, překlad prof. Vojtěch Novotný.  


Doba postní

 pondělí 18. března 2019

Vysvětlení zvláštností doby postní, praktické infomace, zajímavosti z dějin, ale také třeba speciální výzvy ke 3. úkonu kajícnosti – to vše naleznete na našich stránkách


Nahrávky žalmů ke mši

 pátek 8. března 2019

Bohoslovci papežské koleje Nepomucenum připravili nahrávky žalmů B. Korejse a P. Ebena na každý den postní doby, které mají sloužit jako pomůcka pro přípravu žalmistů a kantorů. Nahrávky naleznete na našich stránkách.