Aktuality

Poslední adventní prolom

 středa 16. prosince 2020

Prolom neboli uvedení do čtvrté neděle adventní naleznete v novém videu: https://youtu.be/JZ42OSHtEQ4. Tentokrát na téma Zvěstování, ale také Ó antifon a Rorátů. 


Nové knihy o katolické liturgii a liturgice

 pátek 11. prosince 2020

Aktualizovali jsme stránku věnovanou literatuře o nově vydané tituly v roce 2020.


Věroučná nóta o formuli křtu

 čtvrtek 10. prosince 2020

Kongregace pro nauku víry odpověděla na otázky týkající se platnosti křtu. Odpovědi i připojenou nótu v překladu ČBK naleznete v novém článku na našem webu.


Prolom do třetí neděle adventní

 středa 9. prosince 2020

Záznam přednášek o adventní liturgii třetí neděle adventní naleznete na našem youtube kanále.


Ekumenické vademecum

 pátek 4. prosince 2020

Nové Ekumenické vademecum v otázce intercommunia, sdílení svátostí křesťany různých církevních společenství, pouze cituje starší texty: Unitatis redintegratio, Ut unum sint, Ekumenický direktář a Kodex kanonického práva. Text v různých jazycích je dostupný na Bollettino della sala stampa


Úkon kajícnosti pro dobu adventní

 úterý 1. prosince 2020

Na našich stránkách nalezete tropovaný úkon kajícnosti (3. způsob), který z italského originálu připravil Jan Slepička.


Tradice - přizpůsobení - překlad

 pondělí 30. listopadu 2020

Studijní den Papežského liturgického institutu v Římě, který se koná ve středu 2. prosince od 9-12 hodin lze sledovat on-line. Podrobnější informace a přihlášky jsou na stránkách institutu


Žehnání adventních věnců v rodině

 sobota 21. listopadu 2020

Nepůjde-li nechat si požehnat adventní věnec v kostele, je možné pronést modlitbu díků a prosby také v rodině. Inspiraci nabízíme na našich stránkách


Dušičkové odpustky

 úterý 27. října 2020

V novém článku naleznete přehledně způsoby kterými je možné letos získat odpustky pro duše zemřelých na základě nových dekretů Apoštolské penitenciárie. 


Úkon kajícnosti pro recitované bohoslužby

 pondělí 19. října 2020

Nejen v současné situaci recitovaných bohoslužeb v malých společenstvích je možné ve 3. způsobu úkonu kajícnosti použít jiná zvolání, než ta z misálu. Nově na stránkách naleznete texty pro liturgické mezidobí. Texty připravil bohoslovec papežské koleje Nepomucenum Jan Slepička.