Aktuální texty ke mši

Rychlé volby

Bible        ǀ          Misál        ǀ          Breviář       ǀ        Koncelebrační texty       ǀ         Kancionál        ǀ         Kalendář

Aktuality více...

Knihy o liturgii vydané v r. 2019

 neděle 8. prosince 2019

V sekci Literatura na našem portále naleznete aktualizovaný přehled česky vydaných knih o katolické bohoslužbě. 


Nová památka Panny Marie - podrobnosti

 pondělí 25. listopadu 2019

Na stránkách Liturgické komise České biskupské konference naleznete dekret Kongregace pro bohoslužbu a svátosti, jímž byla do všeobecného římského kalendáře zapsána na 10. prosince nezávazná památka Panny Marie Loretánské. Už letos je tedy možné památku slavit. 

Mešní texty:

— Formulář: Společné texty o Panně Marii v době adventní (Český misál 2015, s. 687n.); vstupní modlitba "Bože, ty jsi splnil sliby dané praotcům…" (tamtéž). 

— Biblická čtení ze společných textů o Panně Marii, lekcionář V: 1. ČTENÍ: Iz 7,10–14; 8,10 (s. 48, č. 7), RESP. ŽALM: Lk 1,46–48a.48b–49.50–51.52–53.54–55 (s. 40, č. 2), AKLAMACE PŘED EVANGELIEM: Srov. Lk 1,28.42b (s. 66, u č. 4), EVANGELIUM: Lk 1,26–38 (s. 67, č. 4). 

Liturgie hodin:

— Společné texty o Panně Marii, závěrečná modlitba jako ve mši (Český misál 2015, s. 687: Bože ty jsi splnil sliby dané praotcům…).


50 let obnoveného misálu

 úterý 19. listopadu 2019

Před padesáti lety, na 1. neděli adventní 1969 vstoupil v platnost obnovený Římský misál. V novém článku naleznete promluvu sv. Pavla VI. k této příležitosti. 


Nové vydání latinského hymnáře

 pondělí 18. listopadu 2019

Benediktinské opatství sv. Petra v Solesmes, které vydává chorální knihy k římské liturgii, připravilo novou edici hymnáře pro liturgii hodin.

Obsahuje hymny, invitatoria a vybraná responsoria. Kromě upraveného úvodu jsou do toho vydání zahrnuti všichni nově kanonizovaní světci.