Aktuální texty ke mši

Rychlé volby

Bible        ǀ          Misál        ǀ          Breviář       ǀ        Koncelebrační texty       ǀ         Kancionál        ǀ         Kalendář

Aktuality více...

Exsultet, výčitky, velkopáteční přímluvy, žalmy

 pondělí 15. dubna 2019

Noty a mp3 nahrávky pro Velikonoční triduum naleznete na našich stránkách v sekci liturgický čas – liturgický rok – velikonoční triduum

Veškeré podrobné rubriky pro obřady třídenní naleznete v on-line misále.


50 let Missale Romanum

 středa 3. dubna 2019

Dne 3. dubna uplynulo přesně 50 let od chvíle, kdy svatý papež Pavel VI. představil v apoštolské kostituci Římský misál obnovený podle přání II. vatikánského koncilu. Mimo jiné zde píše:

"...pevně doufáme, že bude věřícími křesťany přijat jako podpora k osvědčení a utvrzení jednoty všech, poněvadž při jeho používání bude v tolika různých jazycích vystupovat k nebeskému Otci skrze našeho velekněze Ježíše Krista v Duchu svatém jedna a táž společná modlitba všech, vonnější než jakékoli kadidlo."

Apoštolská konstituce je k dispozici ke stažení na našich stránkách.


Liturgické hereze a lék vtělení

 pondělí 25. března 2019

U příležitosti slavnosti Zvěstování Páně naleznete na našem webu nový článek věnovaný dvěma liturgickým herezím a léčivému zákonu vtělení. Autorem textu je Louis Bouyer, překlad prof. Vojtěch Novotný.  


Doba postní

 pondělí 18. března 2019

Vysvětlení zvláštností doby postní, praktické infomace, zajímavosti z dějin, ale také třeba speciální výzvy ke 3. úkonu kajícnosti – to vše naleznete na našich stránkách