Podpora

Liturgie.cz fungovala bezplatně díky dosavadní podpoře Arcibiskupství pražského. V současné době její provoz závisí na možnostech Liturgie.cz - Institutu pro liturgickou formaci

Chcete-li podpořit naše aktivity, můžete tak učinit pomocí daru zaslaného na účet Liturgie.cz - Institutu pro liturgickou formaci: 292708309/0300,

Vaše dary budou použity na úhradu faktur vývojářů webu a aplikací, na poděkování dobrovolníkům a na nákup pomůcek pro natáčení videí.

Poslední dar ve výši 300 Kč jsme obdrželi 9. 6. 2020. [akt. 9. 6.]. 

Děkujeme!

QR dar 100 Kč

QR dar 200 Kč

QR dar 300 Kč