Liturgická komise České biskupské konference

Vítáme vás na stránkách liturgické komise České biskupské konference (LK ČBK), zveřejňovaných na webu liturgie.cz. Liturgická komise je stálou komisí České biskupské konference, která má za úkol pečovat o římskokatolickou liturgii v českém jazyce. Vydává české liturgické knihy schválené římskou Kongregací pro bohoslužbu a svátosti (vlastní web) a další publikace a dokumenty.

 

Složení LK ČBK k 1. 10. 2018:

Mons. Jan Vokál, biskup královéhradecký (předseda)

Mons. Martin David, pomocný biskup ostravsko-opavský

Mons. Vojtěch Cikrle, biskup brněnský

Sekretářem LK ČBK je od roku 2013 Jan Šlégr (diecéze královéhradecká).

Odborní poradci LK ČBK zastupující jednotlivé diecéze: Jiří Hladík (diecéze litoměřická), Pavel Kopeček (diecéze brněnská), Petr Gatnar (arcidiecéze olomoucká), Radek Tichý (arcidiecéze pražská), Václav Pícha (diecéze českobudějovická), Josef Socha (diecéze královéhradecká), Emil Soukup (diecéze plzeňská), Jan Šlégr (diecéze královéhradecká, sekretář LK ČBK)

Kontakt: lkcbk@seznam.cz

LK ČBK dlouhodobě spolupracuje s liturgisty Janem Matějkou (pražská metropolitní kapitula) Františkem Kunetkou (CMTF UP Olomouc) a dále s filology Markétou Koronthályovou (KTF UK Praha), Pavlem Černuškou (CMTF UP Olomouc) a Ondřejem Koupilem (Benediktinské arciopatsví v Praze-Břevnově) a grafikem Jaroslavem Vlčkem. Po roce 1990 vycházely české liturgické knihy v nakladatelstvích Karmelitánské nakladatelství (Kostelní Vydří), Matice cyrilometodějská (Olomouc) a Katolický týdeník (Praha).

 

Poslední aktualizace stránek LK ČBK: 10. prosince 2018