Články

Velikonoce 2020 - veškeré info

sobota 4. dubna 2020

V tomto textu souhrnně odkazujeme na všechny vydané dokumenty, nabízíme texty ke stažení a odpovídáme na časté otázky.

 


Velikonoce 2020 - vademecum pro kněze

pondělí 30. března 2020

Na základě dekretů Kongregace pro bohoslužbu a svátosti a vyjádření diecézních biskupů připravila Liturgická komise České biskupské konference vademecum pro kněze týkající se slavení letošních Velikonoc.

 


Streamované bohoslužby? Diskuse

čtvrtek 26. března 2020

Katolická církev v německy hovořících zemích v souvislosti s pandemií omezila svůj „liturgický život“. Živelné rozšíření praxe streamování bohoslužeb, které v Německu a Rakousku následovalo, se rychle stalo předmětem teologické diskuse. Tu pro Liturgie.cz zprostředkoval P. Jakub Jirovec.

 


Vzájemný vztah mezi vírou a svátostmi

pátek 6. března 2020

Mezinárodní teologická komise, poradní orgán Kongregace pro nauku víry, zveřejnila dokument o vzájemném vztahu víry a svátostí. Ukázku několika odstavců přinášíme v tomto článku, překlad dalších odstavců připravujeme.

 


Modlitba nad lidem v době postní

pátek 28. února 2020

V době postní jsou součástí mešního formuláře modlitby nad lidem. Jejich historii a současnému uspořádání se věnuje tento článek.

 


Smí laik udělovat popelec?

úterý 18. února 2020

Na Popeleční středu jsou věřící na místo úkonu kajícnosti označováni požehnaným popelem. Občas se objevuje otázka, zda smí popelec udílet také laici.

 


Milovaná Amazonie a liturgie

čtvrtek 13. února 2020

12. února byla představena postsynodní apoštolská exhortace Querida Amazonia papeže Františka. Přinášíme ve vlastním pracovním překladu pasáže věnované liturgii.

 


Rubriky evangeliáře

neděle 19. ledna 2020

Jako příspěvek k neděli Božího slova přinášíme pracovní překlad úvodních rubrik k Římskému evangeliáři.

 


Neděle Božího slova

úterý 14. ledna 2020

Podněty pro 3. neděli v mezidobí naleznete v novém článku.

 


50 let obnoveného misálu

úterý 19. listopadu 2019

Od 1. neděle adventní 1969 vstoupilo v platnost nové vydání Římského misálu obnoveného podle směrnic Druhého vatikánského koncilu. Přinášíme překlad promluvy svatého papeže Pavla VI. k věřícím shromážděným ve vatikánské bazilice 19. listopadu 1969.