Dokumenty Kongregace pro bohoslužbu a svátosti v češtině

Následují překlady dekretů a výkladů k nim, které připravila LK ČBK od roku 2015. Dokumenty jsou k dispozici ve formátu PDF a jsou řazeny od nejnovějších k starším.


— KONGREGACE PRO BOHOSLUŽBU A SVÁTOSTI. Dekret 29/19 (dekret o zapsání oslavy svatého Pavla VI., papeže, do všeobecného římského kalendáře)

— ROBERT KARDINÁL SARAH. Odvážný apoštol evangelia (komentář dekretu CCDDS 29/19)


— KONGREGACE PRO BOHOSLUŽBU A SVÁTOSTI. Dekret 10/18 (dekret o oslavě Panny Marie, Matky církve, ve všeobecném římském kalendáři)

— ROBERT KARDINÁL SARAH. Památka Panny Marie, Matky církve (komentář dekretu CCDDS 10/18)

— KONGREGACE PRO BOHOSLUŽBU A SVÁTOSTI. Oznámení 138/17 (oznámení týkající se dekretu CCDDS 10/18)


― KONGREGACE PRO BOHOSLUŽBU A SVÁTOSTI. Dekret 257/16 (povýšení památky sv. Marie Magdalény na svátek a související změny v liturgii)

— ARTHUR ROCHE. »Apostolorum apostola« (komentář dekretu CCDDS 257/16)


— KONGREGACE PRO BOHOSLUŽBU A SVÁTOSTI. Dekret 87/15 (In Missa in Cena Domini — dekret týkající se obřadu umývání nohou na Zelený čtvrtek)

— ARTHUR ROCHE. Dal jsem vám příklad (komentář dekretu CCDDS 87/15)