Aktuality

Knihy o liturgii vydané v r. 2019

 neděle 8. prosince 2019

V sekci Literatura na našem portále naleznete aktualizovaný přehled česky vydaných knih o katolické bohoslužbě. 


Nová památka Panny Marie - podrobnosti

 pondělí 25. listopadu 2019

Na stránkách Liturgické komise České biskupské konference naleznete dekret Kongregace pro bohoslužbu a svátosti, jímž byla do všeobecného římského kalendáře zapsána na 10. prosince nezávazná památka Panny Marie Loretánské. Už letos je tedy možné památku slavit. 

Mešní texty:

— Formulář: Společné texty o Panně Marii v době adventní (Český misál 2015, s. 687n.); vstupní modlitba "Bože, ty jsi splnil sliby dané praotcům…" (tamtéž). 

— Biblická čtení ze společných textů o Panně Marii, lekcionář V: 1. ČTENÍ: Iz 7,10–14; 8,10 (s. 48, č. 7), RESP. ŽALM: Lk 1,46–48a.48b–49.50–51.52–53.54–55 (s. 40, č. 2), AKLAMACE PŘED EVANGELIEM: Srov. Lk 1,28.42b (s. 66, u č. 4), EVANGELIUM: Lk 1,26–38 (s. 67, č. 4). 

Liturgie hodin:

— Společné texty o Panně Marii, závěrečná modlitba jako ve mši (Český misál 2015, s. 687: Bože ty jsi splnil sliby dané praotcům…).


50 let obnoveného misálu

 úterý 19. listopadu 2019

Před padesáti lety, na 1. neděli adventní 1969 vstoupil v platnost obnovený Římský misál. V novém článku naleznete promluvu sv. Pavla VI. k této příležitosti. 


Nové vydání latinského hymnáře

 pondělí 18. listopadu 2019

Benediktinské opatství sv. Petra v Solesmes, které vydává chorální knihy k římské liturgii, připravilo novou edici hymnáře pro liturgii hodin.

Obsahuje hymny, invitatoria a vybraná responsoria. Kromě upraveného úvodu jsou do toho vydání zahrnuti všichni nově kanonizovaní světci.


Nová památka Panny Marie

 pátek 1. listopadu 2019

Papež František ustanovil novou nezávaznou památku Panny Marie Loretánské, která se bude již letos slavit 10. prosince, v den, kdy se v Loretu připomíná translace Svatého domu z Nazareta.

Dokud nebude překlad latinských liturgických textů připraven liturgickou komisí, schválen biskupskou konferencí a potvrzen vatikánskou kongregací, budou se při bohoslužbě slavené v češtině užívat společné texty o Panně Marii.

Dekret Kongregace pro Bohoslužbu a svátosti a latinské texty naleznete zde; článek na Vatican News naleznete zde


Google liturgický kalendář

 pátek 18. října 2019

Po delší době jsme aktualizovali google obsahující liturgický kalendář a direktář.


Papež o posvátné hudbě: ne vše je dobré

 úterý 1. října 2019

V novém článku přinášíme vlastní překlad projevu papeže Františka ke scholám cantorum italské Asociace svaté Cecilie, který Svatý Otec pronesl 28. září 2019 v aule Pavla VI.


Neděle Božího slova

 pondělí 30. září 2019

Papež František ustanovil 3. neděli v mezidobí jako neděli Božího slova.

V Motu proprio Aperuit illis navrhuje tyto liturgické prvky: (1) V rámci slavení eucharistie intronizovat posvátný text, aby byl zřejmý normativní charakter Božího Slova; (2) přizpůsobit homilii, aby se ozřejmila služba Božímu slovu; (3) ustanovovat do služby lektorátu či do jiné služby Božímu slovu, analogické ke službě mimořádných přisluhovatelů eucharistie (3) svěřit Písmo liturgickému shromáždění, aby se podtrhla důležitost modlitby, četby a meditace Božího slova v každodenním životě.

Český překlad Motu proprio připravuje Česká biskupská konference. 


VŠ studium liturgiky

 úterý 17. září 2019

Katolické teologické fakulty nabízejí pro veřejnost předměty z liturgiky. Přehled kurzů otevíraných v akademickém roce 2019/2020 naleznete v novém článku na našem webu.


Fotografie z Letní školy

 středa 4. září 2019

V galerii platformy Člověk a víra naleznete fotografie z letošního ročníku Letní školy liturgiky v Želivském klášteře.