Aktuality

Pozvánka na Letní školu liturgiky

 neděle 28. dubna 2019

www.liturgie.cz/letni-skola


Nahrávky žalmů k velikonočním mším

 čtvrtek 25. dubna 2019

Péčí bohoslovců Papežské koleje Nepomucenum se nahrávky žalmů na našich stránkách rozrostly o dobu velikonoční. Aleluja! 


Exsultet, výčitky, velkopáteční přímluvy, žalmy

 pondělí 15. dubna 2019

Noty a mp3 nahrávky pro Velikonoční triduum naleznete na našich stránkách v sekci liturgický čas – liturgický rok – velikonoční triduum

Veškeré podrobné rubriky pro obřady třídenní naleznete v on-line misále.


50 let Missale Romanum

 středa 3. dubna 2019

Dne 3. dubna uplynulo přesně 50 let od chvíle, kdy svatý papež Pavel VI. představil v apoštolské kostituci Římský misál obnovený podle přání II. vatikánského koncilu. Mimo jiné zde píše:

"...pevně doufáme, že bude věřícími křesťany přijat jako podpora k osvědčení a utvrzení jednoty všech, poněvadž při jeho používání bude v tolika různých jazycích vystupovat k nebeskému Otci skrze našeho velekněze Ježíše Krista v Duchu svatém jedna a táž společná modlitba všech, vonnější než jakékoli kadidlo."

Apoštolská konstituce je k dispozici ke stažení na našich stránkách.


Liturgické hereze a lék vtělení

 pondělí 25. března 2019

U příležitosti slavnosti Zvěstování Páně naleznete na našem webu nový článek věnovaný dvěma liturgickým herezím a léčivému zákonu vtělení. Autorem textu je Louis Bouyer, překlad prof. Vojtěch Novotný.  


Doba postní

 pondělí 18. března 2019

Vysvětlení zvláštností doby postní, praktické infomace, zajímavosti z dějin, ale také třeba speciální výzvy ke 3. úkonu kajícnosti – to vše naleznete na našich stránkách


Nahrávky žalmů ke mši

 pátek 8. března 2019

Bohoslovci papežské koleje Nepomucenum připravili nahrávky žalmů B. Korejse a P. Ebena na každý den postní doby, které mají sloužit jako pomůcka pro přípravu žalmistů a kantorů. Nahrávky naleznete na našich stránkách.


Aplikace Misál s podněty k rozjímání

 středa 6. března 2019

Díky laskavosti Nakladatelství Paulínky naleznete v nejnovější verzi aplikace Misál krátké podněty pro rozjímání.

Krátké komentáře k postním evangeliím jsou se svolením převzaty z knížky Evangelium na každý den 2019.

Aktualizovaná aplikace je pro Android již ke stažení na GooglePlay, pro iOS bude na AppStore k dispozici v prvních dnech postní doby


120" o liturgii

 pondělí 18. února 2019

Na kanále youtube.com/liturgiecz můžete od 18. února sledovat nový seriál dvouminutých videí o mši svaté. Videa jsou zveřejňována vždy v pondělí a ve čtvrtek ve 20 hodin. 


Papež František ke Kongregaci pro bohoslužbu

 čtvrtek 14. února 2019

O kráse liturgie, o liturgické formaci, ale také o ideologických rozděleních, postoji "udělej si sám" či o spolupráci mezi Vatikánem a biskupskými konferencemi mluvil Svatý Otec v projevu ke Kongregaci pro bohoslužbu a svátosti.

Český překlad papežova projevu naleznete v novém článku na našem webu.