Aktuality

Nové liturgické památky

 úterý 2. února 2021

Do univerzálního kalendáře byly dekretem Kongregace pro bohoslužbu a svátosti zařazeny nové nezávazné památky učitelů církve: sv. Řehoře z Nareku (27. února), sv. Jana z Avily (10. května) a sv. Hildegardy z Bingen (17. září). Památka svaté Marty (29. července) byla změněna na památku sv. Marty, Marie a Lazara. Nové liturgické texty se budou používat, jakmile je schválí Česká biskupská konference a překlad potvrdí Kongregace pro bohoslužbu a svátosti. Podrobnosti v bollettino della sala stampa.


Lektor a akolyta: historie a současnost

 pátek 29. ledna 2021

Na našich stránkách naleznete obsáhlý článek věnovaný vzrušující historii dvou ustanovených služeb lektorátu a akolytátu, které nedávno upravil papež František. 


Zasvěcení kostela a oltáře

 pondělí 25. ledna 2021

Zasvěcení kostela a oltáře je velmi působivý obřad. Jeho symboliku vysvětluje v našem novém videu P. Jan Kotas, který vyučuje liturgiku na Katolické teologické fakultě v Praze. Vše se také dočtete na našich stránkách


Formační setkání pro lektory

 středa 20. ledna 2021

U příležitosti Neděle Božího slova (3. neděle v mezidobí) zveme všechny, kdo při liturgii předčítají Písmo, na formační setkání, které se uskuteční on-line ve čtvrtek 21. ledna ve 20 hodin. Všechny podrobnosti naleznete na našich stránkách


Neděle Božího slova

 neděle 17. ledna 2021

Kongregace pro bohoslužbu a svátosti vydala k neděli Božího slova nótu, kterou - spolu s dalšími podněty - přinášíme v novém článku.


Ženy lektorky a akolytky

 pondělí 11. ledna 2021

Papež František svým listem Spiritus Domini daným motu proprio změnil kánon 230 § 1 Kodexu kanonického práva týkající se ustanovených služeb lektorátu a akolytátu. Nově mohou být do těchto služeb ustanovovány také ženy.


Ohlášení pohyblivých svátků o Zjevení Páně

 pondělí 4. ledna 2021

Noty letošního ohlášení pohyblivých svátků liturgického roku, které se může konat o slavnosti Zjevení Páně, které připravil fr. Filip Boháč, OP, stejně jako nahrávku, kterou nazpíval jáhen Václav Šustr, naleznete na našich stránkách ve starším článku vysvětlujícím smysl tohoto zvyku


Poděkování

 středa 30. prosince 2020

Srdečně děkujeme za Vaši celoroční podporu pro Liturgie.cz. Rádi vám vystavíme potvrzení o daru, prosíme o zaslání adresy na liturgie.cz@gmail.com.


Vánoční liturgie: elogium, úkon kajícnosti, atd.

 středa 23. prosince 2020

Jednotlivé prvky vánoční liturgie včetně elogia (ohlášení slavnosti Narození Páně), 3. způsobu úkonu kajícnosti pro dobu vánoční nebo aktuální informace pro situaci pandemie naleznete na našich stránkách


Poslední adventní prolom

 středa 16. prosince 2020

Prolom neboli uvedení do čtvrté neděle adventní naleznete v novém videu: https://youtu.be/JZ42OSHtEQ4. Tentokrát na téma Zvěstování, ale také Ó antifon a Rorátů.