Z čeho se vyrábí křižmo

Na Zelený čtvrtek ráno biskupové po celé planetě světí křižmo. Z čeho se křižmo připravuje? Této otázce se věnuje náš článek.

Z čeho je křižmo v České republice?

Na dotaz zaslaný do katedrál v České republice, s čím se mísí olej při připravě křižma, přišly tyto odpovědi:

 • Peruánský balzám (nejčastěji);
 • Peruánský balzám a přírodní vonné oleje;
 • Esence z bergamotu z Kalábrie;
 • Suspenze Višněvského s bukovým dehtem.

Zkušenosti s peruánským balzámem:

 • "Problémem bývalo, že tento balzám byl velmi málo tekutý a obtížně se s ním manipulovalo – jeho tekutost se navíc rapidně zhoršovala s klesající teplotou. Pokud se nalil ohřátý do termosky, stejně tam ztuhnul a obtížně z ní vytékal. Navíc bylo problémem termosku potom vyčistit…"
 • "Je zde jeden problém, a to, konzistence peruánského balzámu. Sakristián katedrály, jej vyřešil tak, že nahřívá peruánský balzám ve vodní lázni a tím ho udržuje v tekutém stavu, až do obřadu samotného svěcení křižma. Další problém pak je, že olej je v prostředí katedrály chladný, a tak balzám klesá ke dnu nádoby, ale pozdějším promícháním se tomu trochu zabrání."
 • "Používám Balsamo del Peru, kupuju ho v lékárně ve Vatikánu. Olej krásně provoní a nádoba se pak dá poměrně dobře vyčistit horkou vodou."

Z čeho je křižmo ve světě?

 • Slovensko, diecéze Spiš: Olej z nardu z opatství Tre Fontane z Říma.
 • Polsko, diecéze Siedlce: Esence z bergamotu pěstovaného v Kalábrii.
 • Maďarsko, diecéze Szombathely: Vyrábějí je místní lékárníci podle tajného receptu.
 • Německo, diecéze Hamburk: Peruánský balzám.
 • Itálie, diecéze Vigevano: Esence z Bergamotu pěstovaného v Kalábrii. Nebo: Esence z nardu. Nebo: Směs 13 vonných látek prodávaná jako „Aromata per Crisma“.
 • Filipíny, arcidiecéze Cebu: Esenciální olej z růží.
 • Jihoafrická republika, arcidiecéze Durban: Nard dovážený ze Svaté země. 
 • Brazílie, diecéze Petropolis: Směs myrhy, balzámu a aloe.
 • Mexiko, diecéze Zamora: Výtažek z rostliny gardenie. 

Zajímavost: diecéze Locri-Gerace z jihoitalské Kalábrie každý rok rozesílá ostatním italským diecézím esenci z bergamotu. 

Dotaz na čtenáře: Víte o jiných vonných látkách, z nichž se ve světě připravuje křižmo? Prosíme, dejte nám vědět na liturgie@gmail.com

Z čeho má být křižmo?

Římský pontifikál stanovuje jednoduché pravidlo: „Křižmo se připravuje jako směs oleje a vonných látek.“ Neříká se, co přesně se myslí vonnými látkami, v latinském originále pontifikálu „aromatibus seu materia odorifera“.

Balzám z Gileadu

Slovo křižmo (latinsky chrisma) u církevních otců zřejmě znamenalo prostě olej, který se v liturgii používal pro pomazání, které způsobuje spodobnění s Kristem. Velmi pravděpodobné byl tento olej parfémovaný, podobně jako v židovském prostředí.

Opatříš si ty nejlepší vonné látky: pět set šekelů tekuté myrhy, (…) dvě stě padesát šekelů vonné skořice, dvě stě padesát šekelů puškvorce, dále pět set šekelů kasie (…) a hín olivového oleje. Uděláš z toho posvátný olej k pomazání, namíchaný jako od voňavkáře, bude to posvátný olej k pomazání. (Ex 30,23-25)

Balzám jakožto vonná látka se začal přidávat do lampového oleje pravděpodobně v 5. století. Bylo to tehdy luxusní zboží, ale v 6. století se jeho použití stalo běžnější. Není možné s jistotou určit, o jaký balzám se jednalo, možná o pryskyřici keře Commiphora gileadensis rostoucího v Palestině nebo Arábii, která je spojována s biblickým balzámem z Gileadu.

Josefovi bratři se posadili k jídlu. Tu vidí karavanu Izmaelitů, jak přichází z Gileadu. Jejich velbloudi nesli dragantovou gumu, balzám a vonnou pryskyřici. Vezli to do Egypta. (Gn 37,25)

V 8. století se v Západní Evropě poprvé zmiňuje balzám explicitně pro přípravu křižma. Jedná se o texty, které nepocházejí z Říma, ale z Francie a Anglie. 

Ve vinicích Engaddi se pěstuje balzám, který je obvykle mísen s olejem a posvěcen biskupem jakožto křižmo, aby skrze vkládání kněžských rukou mohli být věřící označeni tímto pomazáním, jímž se přijímá Duchu Svatý a jímž se pomazává oltář, když je zasvěcován, a jiné věci, když jsou posvěcovány. (Sv. Beda Ctihodný, 8. stol.)

Křižmo se zhotovuje z oleje a balzámu. Stromu, z něhož se získává balzám, se říká lentišek. A říká se, že z lentišku bylo zhotoveno příčné břevno kříže Páně, na něž bezbožný pronásledovatel přibyl jeho svaté ruce. (Pseudo-Germanus z Paříže, 8. stol.)

Připraví se dvě ampule s olejem, z nichž větší se přinese biskupovi, který přijme balzám a vlastnoručně jej vlije, aby se smísil s olejem. (Ordo romanus XXIV, 8. stol.)

Je posvěcen nejen olej, ale i balzám. Balzámovník patří mezi aromatické rostliny, které vydávají vůni (...). Aromatické rostliny jsou všechny rostliny, které vydávají omamnou vůni a rostou v Indii, Arábii nebo Itálii. (...) Vůně balzámu v oleji označuje vůni dobrých ctností, které se široce šíří působením milosti Ducha svatého. Balzám se přidává do oleje proto, že na Kristově tváři září nebeská záře. (Amalarius z Mét, 9. stol.)

Peruánský balzám

Svatý papež Pius V. 2. srpna 1571 konstitucí Digna reddimur dovolil americkým biskupům používat na místo obvyklého balzámu z Judeje nebo Arábie jinou látku, kterou lze díky její intenzivní vůni, barvě a způsobu získávání považovat za pravý balzám.

V části Indií (tj. Ameriky), kde se nenachází nebo nemůže najít balzám nebo olej z balzámu, ať se nalezne nějaká nádherně vonící tekutina nebo šťáva, sloužící k omývání ran, která je obecně považována za pravý balzám a má na podobné účinky jako balzám přivezený z Alexandrie. (Pius V., r. 1571)

Peruánský balzám je pryskyřice, která se získává z kůry vonodřevu balzámového Pereirova (Myroxylon balsamum pereirae), který roste v El Salvadoru ve Střední Americe. Dostal název Peruánský, protože se do Evropy původně dovážel z přístavu Callao v Peru. Používá se v kosmetice a farmacii. Jeho použití pro přípravu křižma v Latinské Americe potvrdili další papežové: Sixtus V. (konstitucí Cum Balsamum ze 30. dubna 1590), Benedikt XIV. (encyklikou Ex quo z 1. března 1756) a Lev XIII. (encyklikou Trans Oceanum z 18. dubna 1897).

Pokoncilní reforma

Při přípravě obnoveného Římského pontifikálu po Druhém vatikánském koncilu bylo navrženo, aby bylo možné jakoukoli na místo balzámu jinou vonnou látku.

Křižmo se připravuje s olejem a balzámem, s aromaty nebo s jinými vonnými látkami. Stejné prohlášení platí i pro balzám na přípravu křižma. Snadněji než dříve lze dnes získat vynikající vonné látky, které mohou křižmu dodat ušlechtilý vzhled a dobrou vůni. (Schéma 354, r. 1969)

Tento návrh se dostal do Římského pontifikálu vydaného v roce 1971. Pro přípravu křižma tedy dnes není třeba balzám, ale jakékoli vonné látky. Stejně tak se nevyžaduje olivový olej, ale jakýkoli rostlinný olej.

Význam

Význam křižma je vyjádřen v modlitbě svěcení křižma, kterou říká biskup při misse chrismatis na Zelený čtvrtek dopoledne:

Potvrď toto křižmo,
ať je znamením spásy a života
pro všechny, kteří vycházejí znovuzrozeni
z duchovní koupele křtu.
Posvěť všechny, kdo budou tímto křižmem pomazáni,
zahlaď jejich hříšnost,
a ty sám v nich přebývej,
aby jejich čistý život vydával vůni líbeznou.
Posvěť je, jako jsi posvětil svého Syna
na kněze, proroka a krále,
a obleč je do roucha neporušitelnosti.
A dej, ať je toto křižmo
křižmem spásy
pro všechny, kdo se z vody a z Ducha Svatého
narodí k novému životu:
ať dostanou podíl na životě věčném
a společenství v tvé slávě.

Křižmo, směs vonných látek a oleje, je znamením spásy a života, oblečením roucha neporušitelnosti, znamením přebývání Boha, aby čistý život pokřtěných mohl vydávat líbeznou vůni. To, co je pomazáno křižmem, je chrismatisováno, tj. připodobněno Kristu, stává se znamením Krista: křesťané, biskupové a kněží, oltář a kostel. 

P. Radek Tichý 


Literatura k tématu: 

Philippe Bernard, Transitions liturgiques en Gaule carolingienne, 2010.

Radosław Gosiewski, Oleje święte przy sprawowaniu sakramentów w prawie Kościoła łacińskiego, 2022.

A.-G. Martimort, Les symboles de l'initiation chrétienne dans la tradition de l'Église Romaine, 1983.

L. Petit, Composition et consécration du Saint-Chrême, 1900.


Použité fotografie: ČaV (Lucie Horníková, Bohuslav Kysilka, Jakub Šerých, Martina Řehořová)