Růžová barva v liturgii

O třetí neděli adventní a čtvrté neděli postní se může na místo fialové liturgické barvy vzít růžová. P. Radek Martinek v krátkém článku vysvětluje nejen původ tohoto zvyku, ale i náležitosti růžového odstínu.

Růžová barva o radostných nedělích adventu a postu

Použití růžové barvy během liturgie čtvrté neděle postní (zv. Laetare) vychází ze starobylého obřadu žehnání Zlaté růže při papežské stacionární bohoslužbě konané v římské bazilice sv. Kříže Jeruzalémského. Taková pozlacená růže ze stříbrného plechu bývala ve středověku specifickým papežským darem a projevem přízně vůči nejvýznamnějším osobnostem, především králům a princům, od konce 18. století je užívána jako příležitostné ocenění nejvýznamnějším poutním svatyním.

Od 16. století se při tomto obřadu začala analogicky používat jako patřičná liturgická barva „barva růže“ (color rosaceus), nikoliv však prostý růžový odstín (roseus), což je dodnes spojeno s komplikací, o jaký odstín přesně jde. Z liturgického hlediska - s odkazem na radostný obsah slavené bohoslužby shrnuté do úvodní antifony Laetare Jerusalem (Iz 66,10) – může tuto skutečnost akcentovat i obvyklá postní fialová barva posunutím její intenzity ve prospěch světlé jako možnou narážku na blížící se červánky velikonočního jitra. V baroku se proto příležitostně roucha zhotovovala v „barvě Jitřenky“ (color aurorus) podle posledního zářícího objektu (hvězdy, planety) zářícího na časné ranní obloze, ale taková barva odpovídala spíše červenooranžové.

Fialová barva patří mezi komplikované barvy. Protože vzniká mísením červené a modré může mít v sobě oba extrémy, tj. být příliš radostně světlou (červenou) nebo zase smutně tmavou (modrou), ve středověku jí odpovídal zpočátku drahocenný purpur (color purpureus), ve které převažují temně červené odstíny, z tohoto důvodu by liturgická růžová barva měla být jeho světlejší variantou, tj. temně růžová, o které některé liturgické spisy mluví jako o barvě uschlé růžové růže (rosa sicca). Vzhledem k naší západní mentalitě by se duchovní měli varovat především užití příliš světlé růžové barvy, která vzbuzuje v myslích nesprávné asociace a mohla by tak liturgii poloviny postního času připravit o její vážnost.

Praxe analogického užití stejné růžové barvy o 3. neděli adventní (Gaudete) je nepoměrně mladšího data, její užití bylo kodifikováno až papežským dekretem z konce listopadu 1901 (sic!). 

Radek Martinek