Červená barva při papežském pohřbu

Tělo zesnulého papeže bývá oblečeno do červeného ornátu. Také při samotném papežském pohřbu se používají červená liturgická roucha. Nový článek P. Radka Martinka odpovídá na otázku, proč tomu tak je.

Použití červené liturgické barvy při pohřbu papeže je překvapivé jen zdánlivě. Barvy, které dnes vnímáme jako smuteční, totiž černou, případně fialovou, přijala bohoslužba až poměrně pozdě – ve vrcholném středověku. Na základě  byzantského způsobu se červená barva užívala k pohřbu už ve 4. či 5. století. Byla totiž vnímána jako emocionální protipól bílých (respektive světlých) svrchních bohoslužebných rouch. Neměla tehdy tak jasně svítivý odstín jako dnes, protože barvení hedvábí vzácným mořským purpurem umožňovalo docílit mnohem širší palety odstínů, od světle červených přes barvu „sedlé krve“ až po temně modrofialovou (zkrátka tmavou). Tato starobylá zvyklost použít tmavou červenou přešla přes ambrosiánský ritus do římského ritu. I když později byla do římského ritu zavedena fialová a černá, zůstala v papežské pohřební bohoslužbě starší červená. Teprve mnohem později byla tato barva v této souvislosti vykládána symbolicky, např. ve vztahu k mučednictví apoštola Petra, jehož je papež jakožto římský biskup následovníkem.

Mimo bohoslužbu je v křesťanském kontextu červená barva papežskou barvou par excellence. Pro svou drahocennost směl v antickém Římě jako insignii nosit oděv obarvený purpurem obvykle kombinovaný se zářivě bílým vlněným suknem především císař a senátoři, později byzantský basileos. Dvojici těchto symbolických barev, bílé a červené, přijal ve středověké Evropě do svého šatníku nejenom papež, ale i naprostá většina tehdejších světských vládců. Ve světské rovině symbolizovala červená (purpurová) na papežském oděvu svou exkluzivitou podle středověkého vnímání moc územního suveréna. V duchovní rovině pak vyjadřovala plnost moci (plenitudo potestatis) a symbolické ztotožnění se se smrtí (červená) a vzkříšením (bílá) Ježíše Krista, neboť římský biskup přijal titul Kristova náměstka.

Radek Martinek

Fotografie: Vystavení těla papeže Benedikta XVI. k úctě ve vatikánské bazilice | Pohřeb sv. Jana Pavla II., | Pohřeb sv. Jana XXIII. 

P. Radek Martinek je knězem královéhradecké diecéze, zabývá se dějinami umění, liturgií a teologií.  


Při bohoslužbách za zesnulého papeže mimo Vatikán se používá fialová liturgická barva. 

Brožurku k pohřbu zesnulého papeže Benedikta XVI. naleznete zde v pdf.