Alternativní čtení pro modlitbu se čtením

Liturgická komise ČBK připravila na postní dobu nabídku alternativních čtení pro modlitbu se čtením.

„Modlitba se čtením směřuje k tomu, aby bylo Božímu lidu, zvláště však těm, kteří jsou zvláštním způsobem zasvěceni Pánu, předkládáno hojnější rozjímání Písma svatého a nejlepší stránky z duchovních spisovatelů. Kromě čtení, která jsou pro každý den stanovena v knize Denní modlitba církve, existuje nezávazný lekcionář, v němž se nabízí větší výběr čtení, aby se těm, kteří se modlí posvátné oficium, objevil v tím větší šíři poklad tradice církve. Každý má možnost vzít si druhé čtení buď z knihy Denní modlitba církve, nebo z nezávazného lekcionáře.“ (Všeobecné pokyny k denní modlitbě církve, č. 55 a 161)

Liturgická komise České biskupské konference připravila nezávazný lekcionář druhých čtení pro modlitbu se čtením v podobě nového Dodatku pro dobu postní. Vydáván je pouze elektronicky v pdf a v rámci on-line aplikace breviar.cz

Texty církevních otců a duchovních autorů jsou sestaveny tak, aby jejich obsah vždy odpovídal perikopám evangelia ve mši daného dne, protože „úkolem těchto čtení je především rozjímání Božího slova, jak ho církev tradičně přijímá.“ (Všeobecné pokyny k denní modlitbě církve, č. 163).   

Texty byly z části převzaty ze samizdatového překladu francouzského vydání Lectures pour chaque jour de l’année – Prière du temps présent (Cerf – Desclée de Brouwer 1790, církevní schválení René Boudon, 1970), byly přehlédnuty, případně upraveny dle novějšího českého překladu. Některé méně vyhovující texty byly nahrazeny jinými starověkými, středověkými či současnými autory.

V případě dotazů či pro nahlášení chyb je možné obrátit se na Liturgickou komisi ČBK: liturgie@cirkev.cz.

breviar.cz

V on-line aplikace breviar.cz jsou alternativní texty doplněny, je připraven jejich přepínač. V aplikaci pro mobilní telefony s androidem se změna projeví po její aktualizaci. 

pdf ke stažení 

formát A4 pro tisk brožury