VŠ studium liturgiky

Katolické teologické fakulty nabízejí veřejnosti studium liturgických předmětů. Přehled otevíraných kurzů v akademickém roce 2019/20 přinášíme v tomto článku.

PRAHA: Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Fundamentální liturgika (Liturgika 1)

Přihlášení

Vyučující:  Jan Kotas
Den:  středa od 2. 10. do 8. 1. 
Hodina:  8:30 - 11:45
Místo:  budova KTF, Thákurova 3, učebna P12
Anotace:  Kurz pojednává o antropologických a teologických základech křesťanské bohoslužby, o významu křesťanských obřadů, o základních symbolech, o dějinách liturgie a o liturgickém prostoru. 

Liturgická hudba

Přihlášení 

Vyučující:  Christian Pšenička
Den: středa od 2. 10. do 8. 1. 
Hodina:  15:30 - 17:00
Místo:  budova KTF, Thákurova 3, učebna P6
Anotace:  Kurz seznamuje s předpisy katolické církve v oblasti lit. hudby, představuje pilíře tradice zpěvu a hudby v církvi (úvod do interperetace a dějin Gregoriánského chorálu, dějiny lit. hudby – česká specifika: kancionály, roráty), zabývá se estetikou volby vhodné liturgické hudby ke konkrétním slavení - uvádí do problematiky, poskytuje aktuální informace z konferencí o lit. hudbě, nabízí možnost absolvování exkurzí – k jedněm či dvěma významným varhanám. 

Speciální liturgika (Liturgika 2)

Přihlášení

Vyučující:  Radek Tichý 
Den:  středa od 19. 2. do 20. 5. 
Hodina:  8:30 - 11:45
Místo:  budova KTF, Thákurova 3, učebna P12
Anotace:  Kurz pojednává o liturgickém roce, o mši svaté a modlitbě hodin a o jednotlivých svátostech a svátostinách. Představuje historii obřadu a výklad jeho jednotlivých současných prvků. 

OLOMOUC: Cyrilometodějská teologická fakulta Univerzity Palackého

Liturgie po II. vatikánském koncilu

Přihlášení

Vyučující:  Pavel Kopeček
Den:  úterý od 24. 9. do 17. 12.
Hodina:  9:45 - 11:20
Místo:  budova CMTF, Univerzitní 22, 1. patro, aula 
Anotace:  Kurz podává krátký přehled o průběhu liturgické reformy po Druhém Vatikánském koncilu a na konkrétních magisteriálních dokumentech pojednává o pokoncilní teologii liturgie. Zmiňuje se o liturgických změnách během pontifikátu Jana Pavla II. a Benedikta XVI. 

Fundamentální liturgika

Přihlášení

Přednášející:  Pavel Kopeček
Den:  úterý od 24. 9. do 17. 12.
Hodina:  14:00 - 16:35
Místo:  budova CMTF, Univerzitní 22, učebna 03 – 1 patro
Anotace:  Kurz pojednává o tématech: Teologie liturgie, historie liturgie, přehled jednotlivých liturgických ritů, slovo a znamení v liturgii a také o metodologii liturgiky jako teologické disciplíny. 

Člověk a slavení

Přihlášení

Vyučující:  Pavel Kopeček, František Kunetka
Den:  středa od 25. 9. do 18. 12. 
Čas:  8:50 - 10:30
Místo:  budova CMTF, Na hradě 5 Olomouc, učebna č 7, 4 patro
Anotace:  Kurz pojednává o následujících tématech: antropologické předpoklady slavení; symboličnost lidského života a jednání; teorie symbolu a symbolického jednání; podmíněnost kultury a způsobu slavení, slavení napříč vybranými kulturami; slavení a čas; prostorová dimenze slavení, možnosti slavení v multikulturním prostředí a postmoderní společnosti, aj. 

Nepravidelné kurzy 

Přihlášení 

Základy liturgiky 2

So 29. 2. 2020, 8:50 - 15:45 hod, budova CMTF Univerzitní 22 Olomouc, 2 patro učebna 04

Člověk a slavení

So 22. 2. 2020,  8:50 - 15:45 hod, budova CMTF, Na hradě 5 Olomouc, učebna č 8, 4 patro

Základy liturgiky 1

So 7. 3. 20, 8:50 - 14:45 hod, budova CMTF Univerzitní 22 Olomouc, 2 patro učebna 04

Základy liturgiky 1

So 14. 3. 2020, 8:50 - 11:20 hod, budova CMTF Univerzitní 22 Olomouc, 2 patro učebna 04