Rubriky evangeliáře

Jako příspěvek k neděli Božího slova přinášíme pracovní překlad úvodních rubrik k Římskému evangeliáři.

Římský evangeliář

Římský evangeliář je jednou z posledních liturgických knih obnovených po Druhém vatikánském koncilu (později bylo vydáno jen Římské martyrologium). 15. prosince 2000, v závěru Velkého jubilea, byl představen svatému papeži Janu Pavlu II. Kongregace pro bohoslužbu a svátosti připravila obvyklé úvodní rubriky, které doprovázejí vydání všech liturgických knih, v latině se nazývají praenotanda

Zajímavosti z rubrik

Evangeliář je symbolem samotného Krista.
Má být bohatě zdobený, s důstojnou a krásnou vazbou.
Evangeliáři se projevuje úcta.
Při čtení evangelia se všichni obracejí celým tělem k ambonu.
Význam křížů na čele, rtech a prsou je inspirován Amalariem z 9. stol.
Na konci mše se evangeliář neodnáší.

Úvodní rubriky k evangeliáři 

Pracovní překlad do čestiny ve formátu pdf naleznete zde.


Uvedené obrázky jsou pouze ilustrativní.