Jarní škola liturgiky

 

Datum:

16. 3. 2024

Místo:

pražské Hradčany

Téma:

Velikonoční triduum II.

Přihláška: 

on-line formulář

Základní informace 

Jarní miniškola liturgiky je duchovně-formační setkání. Jeho smyslem je hlouběji porozumět tomu, co církev koná, když slaví velikonoční liturgii, zakusit sílu společné modlitby hodin a více si zamilovat církev a její bohoslužbu. Toto setkání volně navazuje na Letní školu liturgiky.

Pořadatelem Jarní miniškoly liturgiky je Liturgie.cz (tj. Institut pro liturgickou formaci).

Program

10:00     Modlitba uprostřed dne v kostele sv. Benedikta 
 
10:45     Hlavní přednáška v Sále kard. Berana na Arcibiskupství 
              Bílá sobota a Ježíšův sestup do pekel (P. Petr Soukal)
 
12:30     Mše svatá v kostele Všech svatých
13:30     Oběd na Arcibiskupství (130 Kč/os; nutno zaškrtnout v přihlášce)
 
14:45     Volitelné přednášky I
              Velikonoce v otázkách a odpovědích (P. Radek Tichý)
              Velkopáteční pašije (P. Petr Soukal)
              Prohlídka katedrály A (P. Tomáš Gregůrek)  
              
16:15     Volitelné přednášky II
              Sedm čtení na velikonoční vigilii (j. Vojtěch Razima)
              Ustanovení eucharistie (P. Dominik Frič) 
              Prohlídka katedrály B (P. Tomáš Gregůrek)   

17:45     Nešpory v bazilice sv. Jiří 
18:30     Zakončení

Anotace přednášek 

Bílá sobota a Ježíšův sestup do pekel

P. Petr Soukal v 10:45 v Sále kardinála Berana na Arcibiskupství 

Bílá sobota není jen dnem velikého ticha, bez slavení eucharistie, ale je také dnem velikých událostí! Co se odehrálo mezi Kristovou smrtí na kříži a vzkříšením z mrtvých? Co znamená, že Kristus sestoupil do pekel? Má tato pravda naší víry nějaký význam také pro náš dnešní život? 

 

Velikonoce v otázkách a odpovědích 

P. Radek Tichý ve 14:45

Velikonoční obřady jsou tvořeny více starodávnými prvky, kterým už nemusíme úplně rozumět, a také v sobě schovávají několik pastí pro kostelníky, lektory, zpěváky i ministranty. Během semináře bude možné se ptát jak na velmi konkrétní a praktické věci, tak na symboliku a hlubší smysl některých úkonů. Bonus: bude možné na vlastní nos přivonět k peruánskému balzámu, tak k pravému nardu, z nichž se připravuje posvátné křižma. 

 

Velkopáteční pašije 

P. Petr Soukal ve 14:45

Každý Velký pátek nasloucháme pašijím podle Jana, které zpravidla předčítají tři lektoři. Chtěli byste proniknout do tajemství čtvrtého evangelia a zjistit v čem je jedinečné? Proč si Ježíš svůj kříž nese sám? Proč je pod křížem žena Maria? Proč z Kristova probodeného boku prýští krev a voda a proč to není předobraz křtu a eucharistie? Při přednášce se budeme nejen věnovat jednomu ze stavebních kamenů velkopáteční liturgie, ale také hlouběji poznáme, co nám chtěl autor čtvrtého evangelia vlastně říci. 

 

Prohlídka katedrály A

P. Tomáš Gregůrek, OCr. ve 14:45

Středověká katedrála – korunovační chrám českých králů a místo věčného odpočinku českých národní patronů. Stručné dějiny rotundy – baziliky – katedrály sv. Víta. Exkurze do míst, která běžně nelze navštívit. Liturgie/ceremoniál poslední korunovace českého krále. 

 

Prohlídka katedrály B

P. Tomáš Gregůrek, OCr. ve 16:15

Stavba katedrály sv. Víta v 19., 20. a 21. století. Co je již hotovo a na co si budeme muset ještě počkat? Stručná historie dostavby katedrály sv. Víta. Malá exkurze po moderním a soudobém umění v jejím interiéru. Proměny liturgického prostoru katedrály v moderní době.

 

Sedm čtení na velikonoční vigilii 

j. Vojtěch Razima v 16:15

Bohoslužba slova velikonoční vigilie v sobě skrývá starozákonní poklad nevýslovné hodnoty. K čemu ale je naslouchat při jedné bohoslužbě tolika čtením? Kde se dané úryvky vzaly a jak souvisejí s židovskými Velikonocemi? A má se po každém čtení říkat "Bohu díky"? O tom, že při čtení starozákonních textů nejde jenom o starozákonní texty, a o tom, jak tuto mnohdy zdlouhavou část velikonoční vigilie dobře prožít, se dozvíte v této přednášce!

 

Zelený čtvrtek a ustanovení eucharistie 

P. Dominik Frič v 16:15

Zelený čtvrtek máme spojený s poslední večeří a ustanovením eucharistie. Pokud se pravidelně účastníme mše svaté, slova, která Ježíš pronesl nad chlebem a kalichem vína, známe zpaměti. Co ale znamenají pro náš každodenní život? A jakou mají souvislost s umýváním nohou?

Přednášející

P. Petr Soukal vystudoval teologii na Papežské gregoriánské univerzitě v Římě. 

P. Radek Tichý vystudoval liturgiku na Papežském liturgickém institutu v Římě. 

j. Vojtěch Razima vystudoval teologii na Papežské lateránské univerzitě v Římě. 

P. Dominik Frič vystudoval teologii na Papežské lateránské univerzitě v Římě. 

P. Tomáš Gregůrek, OCr. vystudoval teologii na Katolické teologické fakultě v Praze. 

Přihláška a platba

Na akci je nutné přihlásit se prostřednictvím on-line přihlašovacího formuláře

Účastnický poplatek je 400 Kč. Poplatek zahrnuje přednášky, materiály k modlitbě a k přednáškám, drobné občerstvení. Spolu s přihláškou je možné objednat teplý oběd na Arcibiskupství za cenu 130 Kč. 

Při odhlášení se poplatek nevrací. Při zrušení akce se organizátory se vrací celá částka kromě manipulativního poplatku 20 Kč.