Nadřazené téma

Texty prefací

Preface o sv. Vojtěchu

PDF KE STAŽENÍ

Notovaná verze: chorál • Olejník

Církev chválí Boha za život svatého Vojtěcha

V.:  Pán s vámi.
O.:  I s tebou.
V.:  Vzhůru srdce.
O.:  Máme je u Pána.
V.:  Vzdávejme díky Bohu, našemu Otci.
O.:  Je to důstojné a spravedlivé.

Vpravdě je důstojné a spravedlivé,
dobré a spasitelné,
svatý Otče, všemohoucí, věčný Bože,
abychom ti vždycky a všude vzdávali díky
a dnes abychom ti děkovali také za svatého Vojtěcha,
prvního biskupa z českého rodu.

Tys ho vyvolil,
aby budoval a vedl tvou církev:
svým životem a kázáním ji stále volal k obrácení,
v síle Ducha Svatého přemáhal zlobu a nenávist,
svým příkladem ukazoval cestu odpuštění a lásky.
Jako služebník dobrý a věrný
vlastní krví vydal svědectví
při hlásání evangelia tvého Syna,
našeho Pána Ježíše Krista.

Skrze něho tě chválíme
a se všemi nebeskými zástupy
zpíváme píseň o tvé slávě a voláme:
Svatý, Svatý, Svatý…