Aktuality

Více paškálů při velikonoční vigilii?

 čtvrtek 22. března 2018

Nový článek na našem webu se zabývá otázkou, jak postupovat, když kněz spravuje více farností a má jen jedny velikonoční obřady.


Notitiae on-line

 úterý 13. března 2018

Oficiální časopis Kongregace pro bohoslužbu a svátosti Notitiae je k dispozici na webových stránkách této kongregace.


Nová památka Panny Marie

 sobota 3. března 2018

Svatý stolec dnes zveřejnil Dekret kongregace pro bohoslužbu a svátosti, jimž papež František ustanovil novou památku Panny Marie, Matky církve. Bude se slavit vždy v pondělí po slavnosti Seslání Ducha Svatého.
Pro mši sv. se použije formulář, který je již součástí misálu jakožto votivní mše O Panně Marii, Matce církve. Překlady nových textů pro denní modlitbu církve mohou být zveřejněny až po schválení biskupskou konferencí a potvrzení Kongregací pro bohoslužbu a svátosti.
Text dekretu, komentář prefekta kard. Saraha a liturgické texty jsou k dispozici na stránkách kongregace.


Úkon kajícnosti pro dobu postní

 neděle 18. února 2018

Ve 3. způsobu úkonu kajícnosti je dovoleno použít také jiná zvolání, než jsou v misále. Varianty pro dobu postní převzaté z italského Messale Romano k nahlédnutí i ke stažení v pdf naleznete na našich stránkách.


Nová kniha mešních přímluv

 pondělí 29. ledna 2018

Nakladatelství Vyšehrad připravuje novou knihu přímluv ke mši svaté pro neděle, slavnosti a svátky i pro ferie všech liturgických dob. Dále pro mše spojené s určitými obřady, mše za různé potřeby, mše votivní a za zemřelé. více


Letní škola liturgiky

 čtvrtek 18. ledna 2018

Liturgie.cz srdečně zve na Letní školu liturgiky, která se uskuteční v Želivském klášteře 21. - 26. 8. 2018.
Podrobnosti jsou zde: www.liturgie.cz/letni-skola.


Chorální nápěv pro Elogium in Nativitate Domini

 sobota 23. prosince 2017

Před modlitbou se čtením před půlnoční bohoslužbou (nebo někde přímo před půlnoční) je zvykem zpívat Elogium o narození Páně. Text používaný českými dominikány, který opatřil chorální notací fr. Filip Boháč, OP, naleznete na našich stránkách ke stažení v souboru pdf.


Adventní neděle vs. Štědrý den

 sobota 16. prosince 2017

Adventní neděle vs. Štědrý den

V letošním roce připadá štědrý den na neděli. Neděle adventní i slavnost Narození Páně jsou na stejné úrovni co do pořadí tabulce přednosti liturgických dnů. Co to znamená pro slavení bohoslužeb naleznete v novém článku na našem webu.


Literatura o liturgii

 úterý 28. listopadu 2017

Nová sekce na našich stránkách je věnována česky vydané literatuře o katolické bohoslužbě. Zatím pokrývá pouze posledních deset let, starší tituly budou postupně přidávány.


Upřesnění k novému Motu proprio

 pondělí 23. října 2017

V novém článku na našem webu naleznete pracovní překlad komentáře kardinála Roberta Saraha k novému Motu proprio Magnum principium a dopisu papeže Františka, kterým na tento text kardinála Saraha reaguje.