Aktuality

Neděle Božího slova

 pondělí 30. září 2019

Papež František ustanovil 3. neděli v mezidobí jako neděli Božího slova.

V Motu proprio Aperuit illis navrhuje tyto liturgické prvky: (1) V rámci slavení eucharistie intronizovat posvátný text, aby byl zřejmý normativní charakter Božího Slova; (2) přizpůsobit homilii, aby se ozřejmila služba Božímu slovu; (3) ustanovovat do služby lektorátu či do jiné služby Božímu slovu, analogické ke službě mimořádných přisluhovatelů eucharistie (3) svěřit Písmo liturgickému shromáždění, aby se podtrhla důležitost modlitby, četby a meditace Božího slova v každodenním životě.

Český překlad Motu proprio připravuje Česká biskupská konference. 


VŠ studium liturgiky

 úterý 17. září 2019

Katolické teologické fakulty nabízejí pro veřejnost předměty z liturgiky. Přehled kurzů otevíraných v akademickém roce 2019/2020 naleznete v novém článku na našem webu.


Fotografie z Letní školy

 středa 4. září 2019

V galerii platformy Člověk a víra naleznete fotografie z letošního ročníku Letní školy liturgiky v Želivském klášteře. 


Bible. Český liturgický překlad. Podrobné info

 úterý 9. července 2019

V sekci Liturgické komise České biskupské konference naleznete podrobný článek věnovaný právě probíhajícímu procesu revize a doplnění textu Bible užívaného při katolických bohoslužbách. 


Bible. Český liturgický překlad

 středa 3. července 2019

V rámci portálu Liturgie.cz byla připravena aplikace pro web, android a iOS obsahující texty Starého a Nového zákona ve znění, které se používá při katolické liturgii. Všechny informace a odkazy naleznete v novém článku.


Každý den účast na bohoslužbách klesá!

 neděle 12. května 2019

V novém článku na našem webu přinášíme několik i dnes aktuálních kázání sv. Jana Zlatoústého o slavení eucharistie. 


Pozvánka na Letní školu liturgiky

 neděle 28. dubna 2019

www.liturgie.cz/letni-skola


Nahrávky žalmů k velikonočním mším

 čtvrtek 25. dubna 2019

Péčí bohoslovců Papežské koleje Nepomucenum se nahrávky žalmů na našich stránkách rozrostly o dobu velikonoční. Aleluja! 


Exsultet, výčitky, velkopáteční přímluvy, žalmy

 pondělí 15. dubna 2019

Noty a mp3 nahrávky pro Velikonoční triduum naleznete na našich stránkách v sekci liturgický čas – liturgický rok – velikonoční triduum

Veškeré podrobné rubriky pro obřady třídenní naleznete v on-line misále.


50 let Missale Romanum

 středa 3. dubna 2019

Dne 3. dubna uplynulo přesně 50 let od chvíle, kdy svatý papež Pavel VI. představil v apoštolské kostituci Římský misál obnovený podle přání II. vatikánského koncilu. Mimo jiné zde píše:

"...pevně doufáme, že bude věřícími křesťany přijat jako podpora k osvědčení a utvrzení jednoty všech, poněvadž při jeho používání bude v tolika různých jazycích vystupovat k nebeskému Otci skrze našeho velekněze Ježíše Krista v Duchu svatém jedna a táž společná modlitba všech, vonnější než jakékoli kadidlo."

Apoštolská konstituce je k dispozici ke stažení na našich stránkách.