Letní škola liturgiky 2019

Základní informace

Smyslem Letní školy liturgiky je umožnit účastníkům načerpat sílu z modlitby církve a hlouběji porozumět tomu, co znamená slavit svatá tajemství: stanout před Otcem, jednat s pečetí Ducha a sytit se tělem Syna.

Datum: úterý 20. 8. - neděle 25. 8. 2019
Místo: Želivský klášter
Téma: Iniciační svátosti

Letní škola je otevřena všem zájemcům z řad kněží, jáhnů a laiků. 

Pořadatelem Letní školy liturgiky je Liturgie.cz (tj. Pastorační středisko - Arcibiskupství pražské) ve spolupráci s Katolickou teologickou fakultou UK a Želivským klášterem.

Kontakt: liturgie.cz@gmail.com 

Rámcový program

Náplní Letní školy je společná liturgická modlitba, přednášky, semináře, čas pro setkání a rozhovory, prostor pro individuální modlitbu a odpočinek. Den je rozvržen následovně: 

Modlitba se čtením a ranní chvály v chóru baziliky

Společné přednášky

Mše svatá v bazilice

Volitelné přednášky a semináře

Nešpory v chóru baziliky

Variabilní večerní program

Přednášky

Kmenové přednášky se v r. 2019 týkají inciačních svátostí křtu, biřmování a eucharistie. 

Volitelné přednášky (přihlašování až na místě) zahrnují následující témata: Eséni a židovské rituální koupele; Starořímské přechodové rituály; Liturgie posvátných olejů křižma, oleje nemocných a katechumenů; Jak žít ze svého křtu; Mystagogie; Úcta eucharistie mimo mši; Hudba při slavení svátostí; Kdo může být pokřtěn?; Budoucnost liturgie; Jak se vyznat v misále / lekcionáři / breviáři; Jak správně připravit na mši, aj.

Přednášející

P. Radek Tichý je knězem pražské arcidiecéze, studoval na Papežském liturgickém institutu v Římě.
P. Petr Soukal je knězem hradecké diecéze, studoval na Papežské lateránské univerzitě v Římě.
Kanovník Jan Kotas je knězem pražské diecéze, studoval na Papežském liturgickém institutu v Římě.
P. Pavel Kopeček je knězem brněnské diecéze, studoval na Papežském liturgickém institutu v Římě.
P. Stanislav Brožka je knězem českobudějovické diecéze, studoval na Papežské lateránské univerzitě v Římě.
Jitka Jonová je vyučující na CMTF v Olomouci, studovala na Univerzitě Palackého v Olomouci.
P. Tomáš Koumal je knězem brněnské diecéze, studoval na Papežské salesiánské univerzitě v Římě.
P. Petr Smolek je knězem ostravsko-opavské diecéze, studoval na Papežské salesiánské univerzitě v Římě.
Ondřej Talaš je jáhnem olomoucké arcidiecéze, studoval na Univerzitě Palackého v Olomouci.
Ondřej Trepeš je vyučujícím na AG v Praze, studoval na Univerzitě Karlově v Praze. 

Ubytování 

Účastníci Letní školy mohou využít ubytování a stravu v Želivském klášteře v těchto kategoriích: 

Typ A - ubytování ve 2. - 3. lůžkovém pokoji s příslušenstvím, plná penze. 

Typ B - ubytování ve 2. - 3. lůžkovém pokoji se společeným příslušenství na chodbě, plná penze. 

Typ C - ubytování mládežnického typu na palandě ve vlastním spacáku, společné příslušenství, plná penze. 

Diety a stravovaci omezení prosíme uvést do přihlášky. 

Přihláška a platba

Na Letní školu je možné se přihlásit výhradně vyplněním a odesláním přihlašovacího formuláře, který naleznete v odkazu níže. Po odeslání přihlášky bude e-mailem zaslána faktura; přihláška je kompletní až po zaplacení faktury. 

PŘIHLÁŠKA NA LETNÍ ŠKOLU LITURGIKY

Přihlášky je možné zasílat do 30. června nebo do vyčerpání kapacity. 

V případě zrušení účasti do 30. června činí storno poplatek 1 000 Kč; v případě zrušení účasti po 30. červnu činí storno poplatek 100 % zaplacené částky. 

Cena  

Cena za Letní školu se liší dle zvoleného ubytování: 

1 000 Kč - vlastní ubytování a strava

2 200 Kč - vlastní ubytování; strava v klášteře

2 500 Kč - ubytování typu C

3 500 Kč - ubytování typu B

4 500 Kč - ubytování typu B + sponzorský příspěvek

4 500 Kč - ubytování typu A

5 500 Kč - ubytování typu A + spozorský příspěvek.

Cena by pro nikoho neměla být překážkou, v případě potřeby se nám, prosíme, ozvěte!

Plakátek ke stažení

Plakátek ke stažení ve formátu jpg.