Letní škola liturgiky 2022

Datum:

12. - 17. 7. 2022

Místo:

Želivský klášter

Téma:

Liturgie a čas

Základní informace

Smyslem Letní školy liturgiky je umožnit účastníkům načerpat sílu z modlitby církve a hlouběji porozumět tomu, jak nám liturgie pomáhá žít naši každodennost a připravuje nás na věčnost. 

Letní škola je otevřena všem zájemcům z řad kněží, jáhnů a laiků. 

Pořadatelem Letní školy liturgiky je Liturgie.cz ve spolupráci s Katolickou teologickou fakultou UK a Želivským klášterem.

Kontakt: liturgie.cz@gmail.com 

Přednášející

Radek Tichý vystudoval liturgiku na Papežském liturgickém institutu v Římě. 

Petr Soukal studuje teologii na Papežské gregoriánské univerzitě v Římě.

Lukáš Engelmann vystudoval křesťanskou psychologii na Papežské gregoriánské univerzitě v Římě.

Josef Mikulášek vystudoval teologii na Papežské gregoriánské univerzitě v Římě. 

Miloš Pachr vystudoval fyziku a teologii na Univerzitě Karlově v Praze. 

Jan Slepička studuje teologii na Papežské lateránské univerzitě v Římě. 

Vojtěch Novotný studuje liturgiku na Papežském liturgickém institutu v Římě. 

Přednášky 

Změna vyhrazena

Témata kmenových přednášek: co bylo před stvořením času | liturgie posvěcuje den | liturgie posvěcuje týden | vtělení a naplnění času | liturgie posvěcuje rok | mezi vtělením a Kristovým druhým příchodem | jak bude vypadat věčnost | liturgie dává věčnost zakoušet nyní

Témata volitelných přednášek (postupně doplňujeme): breviář a jeho antifony | rytmus dne a liturgie v kartuziánském klášteře | jak změřit nekonečno | kvatembrové dny v liturgickém roce | osobnostní charakteristiky při liturgii | úskalí (nejen) liturgické služby v církvi | církev, liturgie a vývoj v čase | liturgie a synodalita 

Témata diskusních setkání: Jak mi liturgie pomáhá s životním rytmem? Jak se mi slouží při liturgii? 

Harmonogram dne

Náplní Letní školy je společná liturgická modlitba, přednášky, semináře, čas pro setkání a rozhovory, prostor pro individuální modlitbu a odpočinek. Den je rozvržen následovně: 

7:15 Modlitba se čtením a ranní chvály v chóru baziliky

9:15 Společné přednášky

12:00 Mše svatá v bazilice

15:00 Volitelné přednášky a semináře

17:15 Nešpory v chóru baziliky

19:15 Variabilní večerní program

Ubytování 

Účastníci Letní školy mohou využít ubytování a stravu v Želivském klášteře nebo v hotelu Na Kocandě (vzdálen 5 minut chůze od Želivského kláštera) v těchto kategoriích: 

Typ A - ubytování v Želivském klášteře ve 2 - 3 lůžkovém pokoji s příslušenstvím, strava dle vlastní volby 

Typ B - ubytování v Želivském klášteře ve 2 - 3 lůžkovém pokoji se společeným příslušenství na chodbě, strava dle vlastní volby

Typ C - ubytování v Želivském klášteře na palandě ve vlastním spacáku, společné příslušenství, strava dle vlastní volby 

Typ D - ubytování v Hotelu Na Kocandě ve 2 lůžkovém pokoji s vlastním příslušenstvím, strava dle vlastní volby

Typ E - vlastní ubytování, strava dle vlastní volby

Typ F - ubytování pro kněze v klausuře bratří premonstrátů, strava dle vlastní volby.

Stravování 

Stravování je možné v restauraci Želivského kláštera (snídaně formou rautu, teplý oběd včetně polévky, teplá večeře). 

Zájemcům nabízíme možnost zvolit jednoduché komunitní snídaně a/nebo studené komunitní večeře v jídelně Želivského kláštera. Tento způsob stravování předpokládá drobnou pomoc (umytí nádobí, apod.).

Diety a stravovaci omezení prosíme uvést do přihlášky. 

Cena  

Cena za Letní školu se liší dle zvoleného ubytování a stravy: 

   900 Kč - vlastní ubytování a strava 

1 000 Kč - ubytování typu C + cena za zvolenou stravu

2 700 Kč - ubytování typu B + cena za zvolenou stravu

3 200 Kč - ubytování typu D + cena za zvolenou stravu

3 700 Kč - ubytování typu A + cena za zvolenou stravu

Cena by pro nikoho neměla být překážkou, v případě potřeby se nám, prosíme, ozvěte!

STORNO poplatky: při odhlášení do 30. června včetně je storno poplatek 1 000 Kč; po 30. červnu je storno poplatek celá částka. Zruší-li přihlášený svou účast z důvodu akutního onemocnění Covid-19 (je nutné doložit), vrací se celá částka snížená o manipulační poplatek 200 Kč. Pokud by se akce zrušila z důvodu nové vlny epidemie, peníze vrátíme v plné výši. 

Přihláška 

Z kapacitních důvodů na dvoulůžkových pokojích v hotelu Želivský klášter ubytováváme pouze manželské páry nebo osoby, které se přihlašují společně. Jednotlivce jsme schopni ubytovat pouze na třílůžkových pokojích v Hotelu Želivský klášter (není nezbytné, že budou obsazena všechna lůžka) a na dvoulůžkové pokoje v Hotelu Na Kocandě, který je od kláštera vzdálen 5 minut chůze. Diety a jiná stravovací omezení vepište, prosíme, do "poznámky k objednávce". V případě, že vyplňujete přihlášku pro dvě osoby, jméno druhé osoby, prosíme, vepište do "poznámky k objednávce". 

Ubytování A  Již není k dispozici Již není k dispozici
Ubytování B  Již není k dispozici Již není k dispozici
Ubytování C  Již není k dispozici
Ubytování D Přihláška 1 osoba
Ubytování E Přihláška 1 osoba
Ubytování F E-mail: liturgie.cz@gmail.com

Dárkový certifikát 

Chcete-li účast na Letní škole věnovat někomu formou dárkového certifikátu, zaškrtněte, prosíme, tuto možnost při vyplňování přihlášky, certifikát Vám následně pošleme e-mailem. 

Plakátek ke stažení

Plakátek ke stažení připravujeme.