Aktuality

Ohlášení Velikonoc o Zjevení Páně

 neděle 6. ledna 2019

O slavnosti Zjevení Páně může jáhen po evangeliu z ambonu ohlásit pohyblivé svátky začínajícího církevního roku, které se odvíjejí od data Velikonoc. V novém článku na našem webu je naznačena historie tohoto obyčeje.


Směrnice o nevyužívaných kostelích

 úterý 18. prosince 2018

Papežská rada pro kulturu vydala směrnici o církevním vyřazení kostelů a jejich novém využití. Text v angličtině a italštině je k dispozici ke stažení v pdf na stránkách Papežské rady pro kulturu.


Zimní miniškola liturgiky

 středa 14. listopadu 2018

Zájemce z řad kněží, jáhnů, řeholníků a laiků zveme na duchovně-vzdělávací program, který se koná v sobotu 9. února 2019 ve Strahovském klášteře od 9:30 do 17 hodin. Zimní miniškola volně navazuje na Letní školu a zahrnuje společnou zpívanou modlitbu hodin, přednášky a volitelné semináře, mši svatou, prohlídku strahovského kláštera. Informace, podrobný program a přihlášky na našich stránkách.


Nová kniha mešních přímluv

 čtvrtek 8. listopadu 2018

V nakladatelství Vyšehrad vychází nová kniha přímluv ke mši svaté, jejímž autorem je jáhen pražské arcidiecéze Jan Rückl. Kniha vychází jen v nákladu, který odpovídá závazným objednávkám, je třeba ji objednat dle pokynů uvedených na stránkách nakladatelství
Nová sbírka modliteb věřících obsahuje texty pro neděle, slavnosti a svátky, ferie všech liturgických dob, pro mše spojené s určitými obřady, mše za různé potřeby, votivní a pro mše za zemřelé.


Výtah z misálu - Modlitby předsedajícího

 sobota 27. října 2018

Liturgická komise ČBK připravila k vydání novou liturgickou knihu - Modlitby předsedajícího. Jedná se o výtah orací z Českého misálu, které se používají u sedes (vstupní a závěrečné modlitby, požehnání) s především praktickým cílem: nová kniha je podstatně lehčí než celý misál.

Zároveň byly připraveny reedice částí rituálu: Uvedení do křesťanského života a Svatební obřady. Knihy jsou distribuovány na duchovní správy přes jednotlivá biskupství, přebytek bude k dispozici v distribuci KNA. Reedice dalších částí rituálu je naplánována na rok 2019.

Podrobněji v sekci Liturgické komise ČBK.


Aplikace misál pro iOS

 neděle 7. října 2018

Aplikaci Misál, dosud dostupnou pouze pro zařízení s androidem, mohou nyní v AppStore nalézt také uživatelé iOS. Aplikaci pro Liturgii.cz vytvořila firma .


Videa - 20 století vývoje liturgie

 neděle 2. září 2018

Na našem kanále youtube a také na naší stránce věnované videím naleznete sérii pěti videí zobrazujících schematickým způsobem dvacet století vývoje a zrání katolické bohoslužby.


Letní škola liturgiky

 středa 30. května 2018

Liturgie.cz srdečně zve na Letní školu liturgiky, která se uskuteční v Želivském klášteře 21. - 26. 8. 2018. Podrobnosti jsou zde: www.liturgie.cz/letni-skola. Uzávěrka přihlášek již 15. června.


Biřmování

 středa 9. května 2018

Na naších stránkách konečně přibyla dosud chybějící sekce věnovaná svátosti biřmování.


Liturgický enchiridion IV. díl

 úterý 24. dubna 2018

Centro Liturgico Vincenziano vydalo nový díl publikace Enchiridion documentorum instaurationis liturgicae, který obsahuje dokumenty z let 1994 - 2003.
Enchiridion je souborem všech dokumentů týkajících se liturgie včetně vysvětlujících poznámek Kongregace pro bohoslužbu a svátosti. Dokumenty jsou uváděny v latině nebo jiném originálním jazyce. Obsahuje též tematický rejstřík.