Aktuality

Nové vydání latinského hymnáře

 pondělí 18. listopadu 2019

Benediktinské opatství sv. Petra v Solesmes, které vydává chorální knihy k římské liturgii, připravilo novou edici hymnáře pro liturgii hodin.

Obsahuje hymny, invitatoria a vybraná responsoria. Kromě upraveného úvodu jsou do toho vydání zahrnuti všichni nově kanonizovaní světci.


Nová památka Panny Marie

 pátek 1. listopadu 2019

Papež František ustanovil novou nezávaznou památku Panny Marie Loretánské, která se bude již letos slavit 10. prosince, v den, kdy se v Loretu připomíná translace Svatého domu z Nazareta.

Dokud nebude překlad latinských liturgických textů připraven liturgickou komisí, schválen biskupskou konferencí a potvrzen vatikánskou kongregací, budou se při bohoslužbě slavené v češtině užívat společné texty o Panně Marii.

Dekret Kongregace pro Bohoslužbu a svátosti a latinské texty naleznete zde; článek na Vatican News naleznete zde


Google liturgický kalendář

 pátek 18. října 2019

Po delší době jsme aktualizovali google obsahující liturgický kalendář a direktář.


Papež o posvátné hudbě: ne vše je dobré

 úterý 1. října 2019

V novém článku přinášíme vlastní překlad projevu papeže Františka ke scholám cantorum italské Asociace svaté Cecilie, který Svatý Otec pronesl 28. září 2019 v aule Pavla VI.


Neděle Božího slova

 pondělí 30. září 2019

Papež František ustanovil 3. neděli v mezidobí jako neděli Božího slova.

V Motu proprio Aperuit illis navrhuje tyto liturgické prvky: (1) V rámci slavení eucharistie intronizovat posvátný text, aby byl zřejmý normativní charakter Božího Slova; (2) přizpůsobit homilii, aby se ozřejmila služba Božímu slovu; (3) ustanovovat do služby lektorátu či do jiné služby Božímu slovu, analogické ke službě mimořádných přisluhovatelů eucharistie (3) svěřit Písmo liturgickému shromáždění, aby se podtrhla důležitost modlitby, četby a meditace Božího slova v každodenním životě.

Český překlad Motu proprio připravuje Česká biskupská konference. 


VŠ studium liturgiky

 úterý 17. září 2019

Katolické teologické fakulty nabízejí pro veřejnost předměty z liturgiky. Přehled kurzů otevíraných v akademickém roce 2019/2020 naleznete v novém článku na našem webu.


Fotografie z Letní školy

 středa 4. září 2019

V galerii platformy Člověk a víra naleznete fotografie z letošního ročníku Letní školy liturgiky v Želivském klášteře. 


Bible. Český liturgický překlad. Podrobné info

 úterý 9. července 2019

V sekci Liturgické komise České biskupské konference naleznete podrobný článek věnovaný právě probíhajícímu procesu revize a doplnění textu Bible užívaného při katolických bohoslužbách. 


Bible. Český liturgický překlad

 středa 3. července 2019

V rámci portálu Liturgie.cz byla připravena aplikace pro web, android a iOS obsahující texty Starého a Nového zákona ve znění, které se používá při katolické liturgii. Všechny informace a odkazy naleznete v novém článku.


Každý den účast na bohoslužbách klesá!

 neděle 12. května 2019

V novém článku na našem webu přinášíme několik i dnes aktuálních kázání sv. Jana Zlatoústého o slavení eucharistie.