Zimní škola liturgiky 2020

Datum: sobota 14. března 2020
Místo: Strahovský klášter
Téma: Velikonoční triduum I

Přihláška

Na Zimní miniškolu je nutné se přihlásit: závazná přihláška je zde.

Základní informace

Smyslem Zimní miniškoly liturgiky je umožnit účastníkům hlouběji porozumět tomu, co církev koná, když slaví liturgii, zakusit sílu společné modlitby hodin a více si zamilovat církev a její bohoslužbu. Toto setkání volně navazuje na Letní školu liturgiky.

Pořadatelem Zimní miniškoly liturgiky je Liturgie.cz (tj. Pastorační středisko - Arcibiskupství pražské) ve spolupráci s Katolickou teologickou fakultou UKKrálovskou kanonií premonstrátů na Strahově.

Kontakt: liturgie.cz@gmail.com.

Program

9:30       Příjezd a registrace účastníků, káva.
10:00     Modlitba uprostřed dne v chóru baziliky

10:20     Hlavní přednáška 
               Velikonoční triduum (Radek Tichý)

11:45     Mše svatá v bazilice
12:45     Oběd (zájemce o oběd v Klášterním pivovaru prosíme o vyznačení na přihlášce)

14:00     Volitelné přednášky I
               Janovy velkopáteční pašije (Petr Soukal)
               Velkopáteční přímluvy (Radek Tichý)
               (Možnost prohlídky Strahovského kláštera)

15:00     Volitelné přednášky II
               Umývání nohou (Petr Soukal)
               Ježíšova velekněžská modlitba a naše eucharistie (Jan Kotas)
               Adorace kříže a další prvky velkopáteční liturgie (Daniel Janáček)

16:15     Nešpory v chóru baziliky
17:00     Zakončení

 

Přednášející

Radek Tichý vystudoval liturgiku na Papežském liturgickém institutu v Římě. 

Petr Soukal vystudoval teologii na Papežské lateránské univezitě v Římě.

Daniel Janáček, OPraem. vystudoval teologii na Katolické teologické univerzitě v Ružomberoku. 

Jan Kotas vystudoval liturgiku na Papežském liturgickém institutu v Římě. 

Plakátek ke stažení

Plakátek ve formátu jpg.