Aktuality

Svatodušní vigilie

 pátek 17. května 2024

Pro slavení vigilie slavnosti Seslání Ducha Svatého je možné využít několik způsobů popsaných ve starším článku na našem webu


Preface o sv. Janu Nepomuckém

 sobota 11. května 2024

O svátku sv. Jana Nepomuckého se používá specifická a krásná preface. Nový článek na našem webu od P. Pavla Hödla přibližuje její původ a komentuje některé zvláštnosti.  


Česká liturgická hudba - otevřená budoucnost

 úterý 30. dubna 2024

Srdečně zveme ve středu 22. 5. na kolokvium věnované budoucímu směřování české liturgické hudby

8:30-12:00 předběžné přednášky 
Současná liturgická hudba, normy a teologie (J.-A. Piqué y Collado, Řím)
Současná liturgická hudba, stav a tendence v Rakousku (K. Estermann)

14:00-17:00 vlastní kolokvium, panelová diskuse
Čeští a moravští autoři připravili introit a communio pro slavnost Ježíše Krista Krále, hosté ze zahraničí (J.-A. Piqué y Collado, K. Estermann a V. Dufka) budou společně s autory a hosty v publiku diskutovat o tom, kudy v liturgické tvorbě dále. 

Akce se koná na Katolické teologické fakultě UK, Thákurova 3. Vstup volný. 


Preface o sv. Vojtěchu

 středa 17. dubna 2024

Liturgická komise České biskupské konference již před několika lety připravila prefaci pro svátek svatého Vojtěcha, ale dosud byl tento svátek "přebit" dny velikonočního oktávu. Letos, v úterý 23. 4., bude poprvé možné novou prefaci použít. Její text a noty chorál i Olejníka naleznete na stránkách Liturgie.cz.  


Liturgie města Říma

 čtvrtek 4. dubna 2024

Mladé lidi ve věku 18 - 25 let srdečně zveme na formační liturgický týden do Říma. Všechny podrobnosti a přihláška jsou na našich stránkách.


Liturgické exercicie pro kněze

 středa 3. dubna 2024

Srdečně zveme na liturgické exercicie pro kněze, které se konají 21. - 26. dubna 2024 v Kostelním Vydří. Podrobnosti a přihláška na stránkách akce.


Doba velikonoční

 úterý 2. dubna 2024

Všechny liturgické informace týkající se doby velikonoční naleznete v sekci liturgický čas na našem webu


Mimořádná velkopáteční přímluva za mír

 pátek 22. března 2024

Letos na Velký pátek se zařadí mimořádná přímluva za mír na Ukrajině, na Blízkém východě a na celém světě. Noty v pdf a nahrávka mp3 na našich stránkách.

 


Svatý týden a Velikonoční triduum

 čtvrtek 21. března 2024

Podrobné rubriky pro Velikonoční triduum naleznete v on-line misále zde

Noty, nápěvy a mp3 k jednotlivým zpěvům Velikonočního tridua naleznete na našich stránkách zde

Význam jednotlivých dnů a obřadů naleznete zde.


Postní liturgie v tradicích Východu a Západu

 pondělí 18. března 2024

Na našem kanále youtube jsou k dispozici záznamy přednášek z cyklu Večerní škola liturgiky - Postní liturgie v tradicích Východu a Západu: Postní liturgie v arménské tradiciPostní liturgie v koptské tradici, Postní liturgie v hispánské tradici a Postní liturgie v byzantské tradici