Postní liturgické hádanky

Na období před Velikonocemi jsme pro Vás připravili malé hádanky. Každé úterý od 16. února do 30. března zde bude zveřejněna jedna hádanka. Na odpověď je k dispozici týden do následujícího pondělí. Správnou odpověď uveřejníme další úterý spolu s další hádankou. Z těch, kdo správně odpoví alespoň na čtyři ze šesti hádanek, vylosujeme tři výherce, kteří obdrží nově vydanou knížku "Breviář pro začátečníky a mírně pokročilé (KNA, 2021)".

Hádanky se netýkají zásadních liturgických témat, netýkají se ani přímo postního období. Ale věříme, že se jejich prostřednictvím bude možné dozvědět něco nového o římskokatolické bohoslužbě. 

Vaše odpovědi můžete zaslat e-mailem (liturgie.cz@gmail.com), prostřednictvím messengeru, instagramu nebo twitteru.


Hádanka #1

Na dotaz, zda se při slavnostním požehnání a při modlitbě nad lidem musí říkat výzva Skloňte se před Bohem a přijměte požehnání, odpověděla Kongregace pro bohoslužbu a svátosti v roce 1978 následovně: „Jáhen nebo sám kněz může tuto výzvu svobodně říci, ohlásit jinými slovy nebo zcela vynechat.“ V tehdejším latinském vydání misálu z roku 1975 totiž stálo: „Jáhen nebo sám kněz (není-li přítomen jáhen) může vyzvat lid těmito nebo podobnými slovy“. Náš Český misál z roku 1983 a jeho současná reedice z roku 2015 je překladem právě této verze misálu. Proto podle současných českých liturgických knih kněz nebo jáhen tuto výzvu říkat nemusí.

Mezitím byl ovšem v roce 2008 vydán nový latinský misál. V něm došlo ke změně. Nová rubrika na tomto místě zní: „Jáhen nebo sám kněz (není-li přítomen jáhen) vyzve lid: Skloňte se před Bohem a přijměte požehnání.“ V novém vydání je tedy tato výzva povinná a pouze předepsanými slovy. Podle současných latinských liturgických knih kněz nebo jáhen tuto výzvu říkat musí.

Jak je to možné? Liturgické knihy překládané do národních jazyků mají za latinským originálem vždy zpoždění. Až bude připraveno nové vydání Českého misálu, bude i tato rubrika upravena podle latinského originálu a bude zřejmé, že výzva před modlitbou nad lidem je povinná.

Na hádanku číslo 1 uznáváme jako správnou odpověď „nemusí“ pro ty, kdo se řídili českými liturgickými texty i odpověď „musí“ pro ty, kdo se řídili latinskými liturgickými knihami :)

O historii a významu modliteb nad lidem se můžete dočíst ve starším článku na našem webu.

Foto: Roman Albrecht, Člověk a víra.


Hádanka #2

Hádanka ze dne 23. 2. zní: Mají mít koncelebranti při proměňování dlaně obrácené dolů, bokem nebo nahoru? Odpověď nám zašlete do pondělí 1. března e-mailem (liturgie.cz@gmail.com), prostřednictvím messengeru, instagramu nebo twitteru. Správnou odpověď zde najdete v úterý 2. března. 

Foto: Lucie Horníková, Člověk a víra. 


Hádanka #3

Třetí hádanku zde naleznete v úterý 2. března.