Aktuality

Videa - 20 století vývoje liturgie

 neděle 2. září 2018

Na našem kanále youtube a také na naší stránce věnované videím naleznete sérii pěti videí zobrazujících schematickým způsobem dvacet století vývoje a zrání katolické bohoslužby.


Letní škola liturgiky

 středa 30. května 2018

Liturgie.cz srdečně zve na Letní školu liturgiky, která se uskuteční v Želivském klášteře 21. - 26. 8. 2018. Podrobnosti jsou zde: www.liturgie.cz/letni-skola. Uzávěrka přihlášek již 15. června.


Biřmování

 středa 9. května 2018

Na naších stránkách konečně přibyla dosud chybějící sekce věnovaná svátosti biřmování.


Liturgický enchiridion IV. díl

 úterý 24. dubna 2018

Centro Liturgico Vincenziano vydalo nový díl publikace Enchiridion documentorum instaurationis liturgicae, který obsahuje dokumenty z let 1994 - 2003.
Enchiridion je souborem všech dokumentů týkajících se liturgie včetně vysvětlujících poznámek Kongregace pro bohoslužbu a svátosti. Dokumenty jsou uváděny v latině nebo jiném originálním jazyce. Obsahuje též tematický rejstřík.


Nová památka Panny Marie - dekret a komentáře v češtině

 úterý 3. dubna 2018

Na stránkách Liturgické komise České biskupské konference naleznete v pdf dekret a komentáře týkající se nové mariánské památky, která letos připadá na pondělí 21. května.

Pokud do té doby nebudou schváleny a potvrzeny české překlady textů, vezmou se texty následující:

Pro mši:
Formulář: O Panně Marii, Matce církve (ČM, s. 939).
1. čtení (Gn 3,9-15.20): Lekcionář pro Sbírku mší o Panně Marii (2002), s. 111; nebo Lekcionář V (2008), s. 38.
Variantní 1. čtení (Sk 1,12-14): Lekcionář pro Sbírku mší o Panně Marii (2002), s. 113; Lekcionář V (2008), s. 56.
Responsoriální žalm (Žl 87,2.3+5.6–7): Lekcionář pro Sbírku mší o Panně Marii (2002), s. 113n.; příp. Lekcionář II (2007), s. 267.
Aklamace před evangeliem: Aleluja. Šťastná Panno, tys porodila Pána; blahoslavená Matko církve, ty nám pomáháš uchovat si Ducha tvého Syna.
Evangelium (Jan 19,25–34): Lekcionář pro Sbírku mší o Panně Marii (2002), s.134 (vynechává se však poslední odstavec: »Ten, který to viděl […] na toho, kterého probodli«); příp. Lekcionář IA (2006), s. 177.

Pro denní modlitbu církve:
Společné texty o Panně Marii
Pro II. čtení Modlitby se čtením je možné vzít úryvek z knihy: II. vatikánský koncil očima Jana XXIII. a Pavla VI. (KNA 2013), s. 135nn.


Nápěvy pro velikonoční triduum

 pondělí 26. března 2018

Tak jako každý rok připomínáme, že na našem webu naleznete noty a mp3 nahrávky pro bohoslužby velikonočního tridua.


Více paškálů při velikonoční vigilii?

 čtvrtek 22. března 2018

Nový článek na našem webu se zabývá otázkou, jak postupovat, když kněz spravuje více farností a má jen jedny velikonoční obřady.


Notitiae on-line

 úterý 13. března 2018

Oficiální časopis Kongregace pro bohoslužbu a svátosti Notitiae je k dispozici na webových stránkách této kongregace.


Nová památka Panny Marie

 sobota 3. března 2018

Svatý stolec dnes zveřejnil Dekret kongregace pro bohoslužbu a svátosti, jimž papež František ustanovil novou památku Panny Marie, Matky církve. Bude se slavit vždy v pondělí po slavnosti Seslání Ducha Svatého.
Pro mši sv. se použije formulář, který je již součástí misálu jakožto votivní mše O Panně Marii, Matce církve. Překlady nových textů pro denní modlitbu církve mohou být zveřejněny až po schválení biskupskou konferencí a potvrzení Kongregací pro bohoslužbu a svátosti.
Text dekretu, komentář prefekta kard. Saraha a liturgické texty jsou k dispozici na stránkách kongregace.


Úkon kajícnosti pro dobu postní

 neděle 18. února 2018

Ve 3. způsobu úkonu kajícnosti je dovoleno použít také jiná zvolání, než jsou v misále. Varianty pro dobu postní převzaté z italského Messale Romano k nahlédnutí i ke stažení v pdf naleznete na našich stránkách.