Liturgická hudba

Liturgickou hudbou se nazývá ta, která je vytvořena pro bohoslužbu a má posvátnou a krásnou formu. Pod pojem liturgické hudby zahrnujeme gregoriánský chorál, starou i moderní církevní polyfonii různých druhů, církevní hudbu pro varhany a pro jiné přípustné nástroje a lidový duchovní zpěv liturgický.

(Musicam sacram, 4)

Pravým cílem církevní hudby je oslava Boží a posvěcení věřících.

(Sacrosanctum concilium, 112)