Letní škola liturgiky 2020

Datum: úterý 18. 8. - neděle 23. 8. 2020
Místo: Želivský klášter
Téma: Svátosti služby: manželství a kněžství

Svědectví z Letní školy

Základní informace

Smyslem Letní školy liturgiky je umožnit účastníkům načerpat sílu z modlitby církve a hlouběji porozumět tomu, jak žít svůj křest skrze svátosti manželství a kněžství ustanovené ke službě. 

Letní škola je otevřena všem zájemcům z řad kněží, jáhnů a laiků. 

Pořadatelem Letní školy liturgiky je Liturgie.cz ve spolupráci s Katolickou teologickou fakultou UK a Želivským klášterem.

Kontakt: liturgie.cz@gmail.com 

Harmonogram dne

Náplní Letní školy je společná liturgická modlitba, přednášky, semináře, čas pro setkání a rozhovory, prostor pro individuální modlitbu a odpočinek. Den je rozvržen následovně: 

Modlitba se čtením a ranní chvály v chóru baziliky

Společné přednášky

Mše svatá v bazilice

Volitelné přednášky a semináře

Nešpory v chóru baziliky

Variabilní večerní program

Přednášky

Manželský obřad v dějinách

Člověk jako obraz Boží

Svatební liturgie krok za krokem

Snubní vztah Boha a člověka, Krista a církve

Svěcení v dějinách

Křestní a svátostné kněžství

Liturgie svěcení krok za krokem

Jak tvořit církev hierarchickou a komunitární

Rozvody v církvi a laicizace duchovních 

Ženatý kněz - zkušenosti z řeckokatolické církve 

Žehnání v manželském životě 

Výchova bohoslovců v Čechách

Co kněz očekává od manželů a co manželé mohou očekávat od kněze

Benedictio nuptialis a jeho postavení ve Svatebních obřadech

Je jáhenství svátost? Aktuální diskuse

Slib poslušnosti a biskupská autorita

Problémy v manželství či ve farnosti - řešení modlitbou či terapií?

Budoucnost manželství a kněžství

Aj. 

Přednášející

P. Radek Tichý je knězem pražské arcidiecéze, studoval na Papežském liturgickém institutu v Římě.
P. Petr Soukal je knězem hradecké diecéze, studoval na Papežské lateránské univerzitě v Římě.
P. Stanislav Brožka je knězem českobudějovické diecéze, studoval na Papežské lateránské univerzitě v Římě.
Mons. Milan Hanuš je generálním vikářem Apoštolského exarchátu, studoval na Katolické univerzitě v Lublinu.
Mons. Pavel Konzbul pomocným biskupem brněnským, studoval na Vysokém učení technickém v Brně. 
P. Pavel Kopeček je knězem brněnské diecéze, studoval na Papežském liturgickém institutu v Římě.
Kateřina Lachmanová studovala na Papežské gregoriánské univerzitě a institutu Teresianum v Římě.  
Kanovník Jan Kotas je knězem pražské diecéze, studoval na Papežském liturgickém institutu v Římě.
P. Tomáš Koumal je knězem brněnské diecéze, studoval na Papežské salesiánské univerzitě v Římě.
 

Ubytování 

Účastníci Letní školy mohou využít ubytování a stravu v Želivském klášteře v těchto kategoriích: 

Typ A - ubytování ve 2. - 3. lůžkovém pokoji s příslušenstvím, plná penze. 

Typ B - ubytování ve 2. - 3. lůžkovém pokoji se společeným příslušenství na chodbě, plná penze.

Typ C - ubytování mládežnického typu na palandě ve vlastním spacáku, společné příslušenství, plná penze. 

Typ D - vlastní ubytování 

Typ E - ubytování pro kněze (v klausuře kláštera)

Diety a stravovaci omezení prosíme uvést do přihlášky. 

Cena  

Cena za Letní školu se liší dle zvoleného ubytování: 

1 300 Kč - vlastní ubytování a strava (stravu lze přikoupit)

3 000 Kč - ubytování typu C

4 000 Kč - ubytování typu B

5 000 Kč - ubytování typu A

Cena by pro nikoho neměla být překážkou, v případě potřeby se nám, prosíme, ozvěte!

STORNO poplatky: při odhlášení do 30. června včetně je storno poplatek 1 000 Kč; po 30. červnu je storno poplatek celá částka. Pokud by se akce zrušila z důvodu nové vlny epidemie, peníze vrátíme v plné výši. 

Přihláška 

Z kapacitních důvodů na dvoulůžkových pokojích ubytováváme pouze manželské páry nebo osoby, které se přihlašují společně. Jednotlivce jsme schopni ubytovat pouze na třílůžkových pokojích (není nezbytné, že budou obsazena všechna lůžka). Diety a jiná stravovací omezení vepište, prosíme, do "poznámky k objednávce". V případě, že vyplňujete přihlášku pro dvě osoby, jméno druhé osoby, prosíme, vepište do "poznámky k objednávce". 

Ubytování A  Přihláška 1 osoba Přihláška 2 osoby
Ubytování B  Přihláška 1 osoba Přihláška 2 osoby
Ubytování C  Přihláška 1 osoba
Ubytování D Přihláška 1 osoba
Ubytování E E-mail: liturgie.cz@gmail.com

Plakátek ke stažení

Plakátek ke stažení ve formátu jpg.