Nadřazené téma
 Podstránky

Mám zájem o svátost smíření

Toužit po zpovědi je krásná věc! Bůh se v této svátosti dotýká člověka a sesílá mu Ducha svatého, aby jej oheň Ducha očistil od všeho, co brání žít naplněným a pokojným životem. 

Svátost smíření je pouze pro pokřtěné. Základní odpuštění hříchů dostáváme totiž ve křtu. Zpověď v nás pouze "obnovuje" křestní milost, kterou v nás hřích zatemnil. Ti, kdo nejsou pokřtěni, nemohou ke zpovědi, ale mohou si s knězem domluvit duchovní rozhovor, mohou požádat o požehnání; mohou také přemýšlet o tom, zda by se nechtěli nechat pokřtít. 

Svátost smíření  není duchovním rozhovorem. V rámci zpovědi je samozřejmě možné otevřít osobní nebo duchovní témata, která nás zajímají nebo trápí, ale většinou bývá užitečnější si o těchto věcech promluvit s knězem (či s jiným křesťanem či křesťankou) mimo zpověď. 

Ke zpovědi je možné jít k jakémukoli katolickému knězi, nikdo druhý nemůže nikomu přikázat, komu je třeba se zpovídat. Praktické bývá chodit k faráři v místě bydliště, ale není to nezbytné. Důležité je vybrat si takového kněze, k němuž lze mít důvěru, který je dostupný a který má zkušenosti. 

Pro duchovní růst je třeba, aby člověk chodil ke zpovědi pravidelně (církev stanovuje frekvenci 1x za rok jako skutečné minimum) a pokud možná ke stále stejnému zpovědníkovi. Není třeba se obávat, že se stálý zpovědník bude zlobit, že jsou mu pořád dokola omílány stejné hříchy, naopak, díky pravidelné zpovědi je možné růst ve svatosti. 

Jako pomůcku při přípravě na svátost smíření je možné použít některé texty Písma, nebo zpovědní zrcadlo. Příklady zpovědních zrcadel na serveru Pastorace.cz  jsou tyto: ZákladníPodle manželského slibuPro motoristyPro děti, zpovědní zrcadlo, které uvádí liturgická kniha "Obřady pokání" nabízíme zde.