Úvodní obřady

Mše svatá, tato velká modlitba církve, začíná tzv. úvodními obřady. 

Jedná se o příchod kněze, pozdravení, úkon kajícnosti, chvalozpěvy Kyrie a Sláva na výsostech Bohu a vstupní modlitbu.

Tyto části společně mají povahu začátku, úvodu a přípravy. Jejich účelem je, aby shromáždění věřící vytvořili společenství a dobře se připravili ke slyšení Božího slova a k důstojnému slavení eucharistie. 

V některých případech se vstupní obřady vynechávají nebo zvlášť upravují.