Nadřazené téma

Zpívaný mešní řád

Na této stránce naleznete noty a mp3 sloužící k přípravě na slavení mše svaté. Jsou zde uvedeny pouze ty části mešního řádu, které mají povahu dialogu.


Aktuální zobrazení: oba nápěvy (zobrazit jen choráljen Olejníka)

Aktuální zobrazení: jen chorál (zobrazit obojejen Olejníka)

Aktuální zobrazení: jen Olejník (zobrazit obojejen chorál)


znamení kříževstupní pozdravorace 

před evangeliemevangelium • po evangeliu

dialog před prefacípreface • tajemství vírydoxologie 

před modlitbou PáněembolismusPane Ježíšipozdravení pokoje 

požehnánípropuštění

Při slavení mše je tedy třeba velice si vážit zpěvu s přihlédnutím k národní osobitosti i k možnostem jednotlivých liturgických shromáždění. I když není vždycky nutné, např. při feriálních mších, zpívat všechny texty, které jsou určeny ke zpěvu, je třeba dbát o to, aby zpěv přisluhujících a lidu nechyběl o nedělích a zasvěcených svátcích. Při výběru částí, které se skutečně zpívají, je třeba dát přednost závažnějším a zvláště těm, které má zpívat kněz nebo jáhen nebo lektor s odpovědí lidu, nebo které přednáší kněz i lid společně. (IGMR, č 40).


Znamení kříže

Chorální nápěv (poslechnout mp3)

Olejníkův nápěv (poslechnout mp3)


Vstupní pozdrav

1 - 2. Kor 13,13

Chorální nápěv (poslechnout mp3)

Olejníkův nápěv (poslechnout mp3)

2 - Řím 1,7

Chorální nápěv (poslechnout mp3)

Olejníkův nápěv (poslechnout mp3)

3

Chorální nápěv (poslechnout mp3)

Olejníkův nápěv (poslechnout mp3)

4 - Lk 1,27

Chorální nápěv (poslechnout mp3)

Olejníkův nápěv (poslechnout mp3)


Orace

Olejníkův nápěv


Pozdrav a aklamace před evangeliem

Chorální nápěv (poslechnout mp3)

Olejníkův nápěv (poslechnout mp3)


Aklamace po evangeliu

Chorální nápěv (poslechnout mp3)

Olejníkův nápěv (poslechnout mp3)

 


Dialog před prefací

Chorální nápěv (poslechnout mp3)

Olejníkův nápěv (poslechnout mp3)


Tajemství víry

1 - Tvou smrt zvěstujeme

Chorální nápěv (poslechnout mp3)

Olejníkův nápěv (poslechnout mp3)

 

2 - Kdykoli jíme

Chorální nápěv (poslechnout mp3)

Olejníkův nápěv (poslechnout mp3)

 

3 - Zachraň nás

Chorální nápěv (poslechnout mp3)

Olejníkův nápěv (poslechnout mp3)

 


Doxologie eucharistické modlitby

Chorální nápěv (poslechnout mp3)

Olejníkův nápěv (poslechnout mp3)


Výzva před modlitbou Páně

Chorální nápěv 1 (poslechnout mp3)

Chorální nápěv 2 (poslechnout mp3)

Chorální nápěv 3 (poslechnout mp3)

Chorální nápěv 4 (poslechnout mp3)

Olejníkův nápěv 1 (poslechnout mp3)


Embolismus

Chorální nápěv (poslechnout mp3)

Pozn.: V notách "neboť tvé je království..." je chyba, správně je verze z nahrávky.

Olejníkův nápěv (poslechnout mp3)


Pane Ježíši...

Chorální nápěv (poslechnout mp3)

Olejníkův nápěv (poslechnout mp3)


Pozdravení pokoje

Chorální nápěv (poslechnout mp3)

Olejníkův nápěv (poslechnout mp3)


Požehnání

Chorální nápěv 1 (poslechnout mp3)

Chorální nápěv 2 (poslechnout mp3)

Olejníkův nápěv (poslechnout mp3)

Slavnostní požehnání

Chorální nápěv 1 (poslechnout mp3)

Chorální nápěv 2 (poslechnout mp3)


Propuštění lidu

Chorální nápěv (poslechnout mp3)

Olejníkův nápěv (poslechnout mp3)

Velikonoční propuštění

Chorální nápěv (poslechnout mp3)

Olejníkův nápěv (poslechnout mp3)