Nadřazené téma

Zpívaná evangelia

Vzory nápěvů 

Narození Páně (v nociza svítáníve dne)

Slavnost Zmrtvýchvstání Páně - vigilie (cyklus B)

Slavnost Zmrtvýchvstání Páně - ve dne (zde)


Adaptaci chorálních nápěvů na evangelia v českém jazyce připravil fr. Filip Boháč, OP.


 

Vzor nápěvů

1. Chorální nápěv - simplex

 
2. Chorální nápěv - antiquior

 
3. Chorální nápěv - ad libitum

 

 

Slavnost Narození Páně - v noci

1. Chorální nápěv - simplex

 
2. Chorální nápěv - antiquior

 
3. Chorální nápěv - ad libitum

 

 

Slavnost Narození Páně - za svítání

1. Chorální nápěv - simplex

 
2. Chorální nápěv - antiquior

 
3. Chorální nápěv - ad libitum

 

 

Slavnost Narození Páně - ve dne

1. Chorální nápěv - simplex

 
2. Chorální nápěv - antiquior

 
3. Chorální nápěv - ad libitum

 

 

Slavnost Zmrtvýchvstání Páně - vigilie (cyklus B)

1. Chorální nápěv - simplex

 
2. Chorální nápěv - antiquior

 
3. Chorální nápěv - ad libitum

 

 

Slavnost Zmrtvýchvstání Páně - ve dne

1. Chorální nápěv - simplex

 
2. Chorální nápěv - antiquior

 
3. Chorální nápěv - ad libitum