Nadřazené téma

Texty prefací

Preface obecné

Preface 1. obecná

Preface 2. obecná

Preface 3. obecná

Preface 4. obecná

Preface 5. obecná

Preface 6. obecná

Preface o tajemstvích Páně

Preface 1. o eucharistii

Preface o Zvěstování Páně

Preface o svatých

Preface o svatém Josefu

Preface 1. o apoštolech

Preface 2. o apoštolech

Preface o sv. Vojtěchu

Preface o sv. Václavu

Preface o sv. Marii Magdaléně

Preface o Panně Marii

Preface 1. o Panně Marii

Preface 2. o Panně Marii

Preface o Panně Marii počaté bez poskvrny prvotního hříchu

Liturgické mezidobí

Preface 1. pro neděle v mezidobí

Preface 2. pro neděle v mezidobí

Preface 3. pro neděle v mezidobí

Preface 4. pro neděle v mezidobí

Preface 5. pro neděle v mezidobí

Preface 6. pro neděle v mezidobí

Preface 7. pro neděle v mezidobí

Preface 8. pro neděle v mezidobí

Doba velikonoční

Preface 1. velikonoční

Preface 2. velikonoční

Preface 3. velikonoční

Preface 4. velikonoční

Preface 5. velikonoční

Preface 1. o Nanebevstoupení Páně

Preface 2. o Nanebevstoupení Páně

Preface o Seslání Ducha svatého

Doba vánoční

Preface 1. o Narození Páně

Preface 2. o Narození Páně

Preface 3. o Narození Páně

Preface o Zjevení Páně

Preface o Křtu Páně

Doba postní

Preface 3. postní

Preface 4. postní

Preface pro 1. neděli postní

Preface pro 2. neděli postní

Preface pro 3. neděli postní

Preface pro 4. neděli postní

Preface pro 5. neděli postní

Preface pro Květnou neděli

Preface 1. o utrpení Páně

Preface 2. o utrpení Páně.

Preface 1. postní

Preface 2. postní

Doba adventní

Preface 1. adventní

Preface 2. adventní