Nadřazené téma

Formace a publikace

Formační instituce 

Papežský institut posvátné hudby

Musica Sacra – Jednota na zvelebení církevní hudby na Moravě (Kurz pro varhaníky; semináře pro sbormistry a zpěváky)

Společnost pro duchovní hudbu (Convivium – letní škola duchovní hudby)

Katedrální vzdělávací středisko liturgické hudby a zpěvu v Olomouci (Kurz pro varhaníky; Kurz pro vedoucí schol)

Hudba v olomoucké arcidiecézi

Hudba v ostravsko-opavské diecézi (Kurz pro vedoucí schol; Kurz liturgické hudby pro varhaníky)

Musica templi – společnost pro studium duchovní hudby (Studijní setkání chrámových hudebníků)

Středisko pro liturgickou hudbu diecéze brněnské

Hudba v plzeňské diecézi

Hudba v českobudějovické diecézi


Vzdělávací publikace

Starší zdigitalizované tisky

Zpívejte Pánu: hudba v bohoslužbě : Konference katolických biskupů Spojených států amerických. Přeložil Marcela KOUPILOVÁ. Praha: Krystal OP, 2017, 101 s. Liturgie.

CIKRLE, Karel, ed. a TÜRK, Willi, ed. Direktář pro varhaníky: pomůcka pro používání Kancionálu při liturgii. Třetí doplněné vydání. Brno: Musica sacra, 2016. 61 stran.

CIKRLE, Karel. Varhanická zbožnost. Brno: Musica sacra, 2005. 30 s.

ČALA, Antonín. Duchovní hudba. Olomouc: Krystal, 1946. (PDF)

Příručka pro varhaníky. 2., nezměn. vyd. Rosice: Gloria, 1999. 195 s.

WILLI, Barbara Maria. Generálbas, aneb, Kdo zavraždil kontrapunkt?. Brno: Musica sacra, 2010. 59 s.


Mobilní aplikace

Obrázek alba Kancionál (Android, iPhone, Windows)

Obrázek alba Zpěvník pro scholy (Android, iPhone)

Obrázek alba Misál (Android, iPhone)


Notový materiál k liturgii

Regenschori.cz (webová platforma pro chrámové hudebníky)

Žaltáře

 • Korejsovy responzoriální žalmy - digitální verze
 • Responsoriální žalmy: pro liturgické svátky a památky. (Josef OLEJNÍK) Olomouc: Matice cyrilometodějská, 1994.
 • Responsoriální žalmy. Cyklus A. (Josef OLEJNÍK, Zdeněk POLOLÁNÍK) Olomouc: Matice cyrilometodějská, 1992.
 • Responsoriální žalmy pro všechny příležitosti liturgického roku:(Jiří PLHOŇ) Brno: Kartuziánské nakladatelství, 2018.
 • Zpěvy mezi čteními: responsoriální žalmy a zpěvy před evangeliem pro neděle, slavnosti a vybrané svátky. (Zdeněk POLOLÁNÍK) Brno: Musica sacra, 2012. Dostupné v PDF (za dobrovolný příspěvek) ZDE.
 • Zpěvy s odpovědí lidu. reedice 1. vyd. z roku 1984. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2001. 
 • Žaltář: responzoriální žalmy pro neděle, slavnosti, svátky, památky a mše spojené s určitými obřady. (Josef OLEJNÍK) Olomouc: Matice cyrilometodějská, 2000.
 • Žaltář. II.: responzoriální žalmy pro všední dny doby adventní, vánoční, postní a velikonoční.  (Josef OLEJNÍK) Rosice u Brna: Gloria, 2002.
 • Žaltář III.: responzoriální žalmy pro všední dny liturgického mezidobí - roční cyklus 1. (Josef OLEJNÍK) Rosice u Brna: Gloria, 2002.
 • Žaltář IV.: responzoriální žalmy pro všední dny liturgického mezidobí - roční cyklus 2. (Josef OLEJNÍK) Rosice u Brna: Gloria, 2002.
 • + další samizdatová vydání (Bříza, Eben, Korejs, Mička, Chaloupský...)

Zpěvy ke mši, svátostem a pobožnostem

 • Mešní zpěvy. Praha: Česká liturgická komise, 1990.
 • Varhanní doprovod k mešním zpěvům, k hymnům pro denní modlitbu církve a ke zpěvům s odpovědí lidu. Praha: Sekretariát České liturgické komise, 1990. 
 • Kancionál: společný zpěvník českých a moravských diecézí: vydání pro arcidiecézi olomouckou a diecézi ostravsko-opavskou. (ed. Ladislav SIMAJCHL, ed. Karel CIKRLE, ed. Oldřich ULMAN) Praha: Katolický týdeník, 2013.
 • Sváteční graduál: liturgické zpěvy pro slavnosti, svátky, památky svatých a posvěcení kostela. (Josef OLEJNÍK) Olomouc: Matice cyrilometodějská, 2016. (zpěvník i doprovod)
 • Vánoční graduál. (Josef OLEJNÍK) Olomouc: Matice cyrilometodějská, 2010. (zpěvník i doprovod)
 • Velikonoční graduál. (Josef OLEJNÍK) Rosice u Brna: Gloria, 2001. (zpěvník i doprovod)
 • Obřadní graduál: liturgické zpěvy pro mše spojené s určitými obřady, mše za různé potřeby, votivní mše, pohřební obřady a mše za zemřelé. (Josef OLEJNÍK) Olomouc: Matice cyrilometodějská, 2014. (zpěvník i doprovod)
 • Hosana: zpěvník křesťanských písní. (ed. Josef GLOGAR) Praha: Portál, 1993. 634 s.
 • Hosana 2: zpěvník křesťanských písní (ed. Josef GLOGAR) Praha: Portál, 1996. 671 s.
 • Hosana 3: zpěvník křesťanských písní. (ed.  Jan ŠTĚPANČÍK, ed. Jana SVOBODOVÁ-BŘEZOVSKÁ, ed. Jiří ČERNÝ) Praha: Portál, 2006. 696 s.
 • Koinonia. Olomouc: Arcibiskupství olomoucké, 2016.
 • Kancionál: společný zpěvník českých a moravských diecézí: vydání pro arcidiecézi olomouckou a diecézi ostravsko-opavskou. (ed. Ladislav SIMAJCHL, ed. Karel CIKRLE, ed. Oldřich ULMAN) Praha: Katolický týdeník, 2013.
 • Mešní zpěvy. Praha: Česká liturgická komise, 1990.
 • Roráty: české adventní zpěvy 16. století. (František ŠMÍD) Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2015.
 • Svatohavelský zpěvník. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2007.
 • Zpěvy a modlitby z Taizé. Praha: Rosa, 2004. 125 s.

Liturgie hodin

 • Denní modlitba církve – hymny. Praha: Ćeská liturgická komise, 1989.
 • Denní modlitba církve – hymny a básnické modlitby. Praha: Zvon 1993.
 • Inadiutorium - kompletní chorální nápěvy na české texty.
 • Kancionál: společný zpěvník českých a moravských diecézí: vydání pro arcidiecézi olomouckou a diecézi ostravsko-opavskou. (ed. Ladislav SIMAJCHL, ed. Karel CIKRLE, ed. Oldřich ULMAN) Praha: Katolický týdeník, 2013.
 • Nedělní nešpory. (Josef OLEJNÍK) Olomouc: Matice cyrilometodějská, 2006. (zpěvník i doprovod)

Zpěvy velikonočního tridua a Květné neděle

Schází zde něco? Napište nám, prosím.