Dokumenty o liturgické hudbě

Dokumenty Svatého stolce

2008 Ze Všeobecných pokynů k Římskému misálu (cz)
2007/10/13 Proslov Benedikta XVI. při návštěvě PIMS (cz)
2003/11/22 Chirograf Jana Pavla II. o posvátné hudbě (lat)
1999/04/04 List umělcům Jana Pavla II. (itencz)
1987/11/05 Koncerty v kostelích (lat, cz)
1967/03/05 Instrukce Musicam Sacram (latczit)
1963/12/04 Z konstituce Sacrosanctum Concilium (latcz)
1958/09/03 Instrukce De musica sacra et sacra liturgia (laten)
1955/12/25 Encyklika Musicae Sacrae disciplina papeže Pia XII. (lat)
1947/11/20 Encyklika Mediator Dei papeže Pia XII. (latcz)
1928/12/20 Apoštolská konstituce Divini cultus Pia XI. (latitcz)
1903/11/22 Motu proprio Tra le sollecitudini papeže Pia X. (latcz)
1868 Církevní zákonodárství o zpěvu a hudbě chrámové (přehled z ČKD)

Dokumenty České biskupské konference

2015 Směrnice ČBK pro používání liturgické hudby
1998 Pastýřský list Mons. Vojtěcha Cirkle k liturgické hudbě
1995 Prováděcí směrnice ke koncertům v kostelích (+ novelizace k 1. 7. 2000)