Články

Hlavní stránka / Články

(6.7.2017)

Byl Římský misál z r. 1962 zrušen?

Byl Římský misál z r. 1962 zrušen?
Před deseti lety vydal papež Benedikt XVI. motu proprio Summorum pontificum, v němž se říká, že misál, který "sv. Jan XXIII. vydal v r. 1962, nebyl nikdy zrušen". Procesu vyhlašování (promulgace) a rušení liturgických knih se věnuje následující překlad části článku kanadského kanonisty Chada Glendinninga. Článek vyšel anglicky pod názvem "Was the 1962 Missale Romanum Abrogated? A Canonical Analysis in Light of Summorum Pontificum" v odborném časopise pro liturgii Worship, č. 85 č. 2011, str. 15–37. více

  |   Sekce: Články

(13.5.2017)

Vzkládání evangeliáře při biskupském svěcení

Vzkládání evangeliáře při biskupském svěcení
Zanedlouho bude vysvěcen nový pomocný biskup pro Ostravsko-Opavskou diecézi. Podobně jako v případě nedávných svěcení biskupů v Čechách a na Moravě, také nyní budou při konsekrační modlitbě dva jáhni držet knihu evangelií. Významu tohoto gesta se věnuje následující článek. více

  |   Sekce: Články

(30.4.2017)

Joseph Ratzinger o subjektivní volbě v liturgii

Joseph Ratzinger o subjektivní volbě v liturgii
Před deseti lety papež Benedikt XVI. uveřejnil Motu proprio Summorum pontificum, jímž umožnil slavení liturgie podle liturgických knih schválených sv. Janem XXIII. jako mimo-řádnou formu římské liturgie. Výňatek z jeho přednášky ve francouzském opatství Fontgombault z roku 2001 ukazuje, jak o tomto tématu uvažoval ještě jako kardinál prefekt kongregace pro nauku víry. více

  |   Sekce: Články

(19.4.2017)

Křestní nešpory

Křestní nešpory
Církevní dokumenty vybízejí, aby se o Velikonocích konala připomínka křtu nejen ve mši, ale také o nešporách. O tradici i současném způsobu slavení křestních nešpor je následující článek. více

  |   Sekce: Články

(11.4.2017)

Missa chrismatis

Missa chrismatis
Ve čtvrtek Svatého týdne dopoledne se ve všech katedrálách koná mše při svěcení olejů, latinsky missa chrismatis. Doslovně přeloženo mše křižma. Je to krásná bohoslužba, při níž je katedrála plná kněží z celé diecéze, kteří obklopují svého biskupa. Spolu s ním slaví eucharistii, připojují se k žehnání olejů pro nemocné a katechumeny a koncelebrují při svěcení směsi oleje a vonného balzámu nazývané křižmo. Slovo křižmo pochází z řeckého χρῖσμα – chrisma, ‚pomazání‘. Má stejný slovní základ jako slovo Kristus (Χριστός), pomazaný. Křesťané, kristovci, jsou tedy ti, kdo byli pomazáni. více

  |   Sekce: Články

(14.12.2016)

Cappa Magna

Cappa Magna
Co byla Cappa Magna? více

  |   Sekce: Články

(21.9.2016)

Poslední rozhovory... o liturgii

Poslední rozhovory... o liturgii
V nedávno vyšlé knize rozhovorů s emeritním papežem Benediktem XVI. se také krátce mluví o tématu liturgie. Přinášíme tyto pasáže ve vlastním překladu. více

  |   Sekce: Články

(18.7.2016)

Apostola apostolorum

Apostola apostolorum
V pátek 22. července 2016 se památka Marie Magdalény nově slaví jako svátek. V následujícím článku je vysvětleno, proč ke změně v liturgickém kalendáři došlo. více

  |   Sekce: Články

(13.7.2016)

Reforma reformy?

Reforma reformy?
V následujícím článku uvádíme originální znění a vlastní překlad přednášky kardinála Saraha a upřesnění Tiskového střediska Svatého stolce týkající se pojmu "reforma liturgické reformy". více

  |   Sekce: Články

(7.7.2016)

Znamení kříže v evangelních kantikách

Znamení kříže v evangelních kantikách
Při Denní modlitbě církve se všichni označují znamením kříže při počátečních slovech evangelních kantik – tedy na úvod Zachariášova kantika při ranních chválách, při Mariinu kantiku během nešpor a při Simeonovu kantiku v kompletáři. více

  |   Sekce: Články

(3.3.2016)

Znovu objevit Obřady pokání

Znovu objevit Obřady pokání
Zájem, který probudil Svatý rok milosrdenství, našel svoje vyjádření v mnoha způsobech. Kongregace pro bohoslužbu a svátosti ve svém bulletinu Notitiae chce přispět sérií článků, které by zdůraznily význam Božího milosrdenství, hlásaného, slaveného a žitého. Následující článek je pracovním překladem textu, který vyšel v Notitiích 2015/2. více

  |   Sekce: Články

(23.8.2015)

Tridentský koncil o liturgii

Tridentský koncil o liturgii
Tridentský koncil (1545-1563) byl především koncilem pastorálním - pojednával zejména o obnově církve. Kromě toho se věnoval také některým dogmatickým otázkám, např. ospravedlnění a svátostí. Několik málo bodů, které se vztahují k liturgii, je uvedeno níže. Text je převzat z publikace Dokumenty Tridentského koncilu vydané v nakladatelství Krystal OP, překlad I. A. Hrdina, OPraem.

Děkujeme nakladatelství Krystal OP za laskavé poskytnutí textu k uveřejnění na našich stránkách. více

  |   Sekce: Články   |   Počet komentářů: 0
RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2017

Vira.cz | Pastorace.cz | Mapa bohoslužeb 

Všechna práva vyhrazena © 2017 NETservis s.r.o.