Nadřazené téma

Dokumenty o liturgické hudbě

Projevy papežů

2021/11/22 Projev Svatého otce Františka k účastníkům vánoční soutěže (it, cz)

2019/11/29 Projev Svatého otce Františka k účastníkům sympozia „Církev, hudba, interpreti: nezbytný dialog“ (it, cz)

2019/09/28 Projev papeže Františka ke scholam cantorum Asociace svaté Cecilie (it, cz)

2017/03/04 Projev Svatého otce Františka k účastníkům mezinárodního sympozia o posvátné hudbě (it, cz)

2015/07/04 Laudatio Benedikta XVI. při převzetí čestného doktorátu (cz)

2007/10/13 Projev Benedikta XVI. při návštěvě PIMS (cz)

1971/04/15 Projev Pavla VI. k řeholnicím pověřeným k liturgickému zpěvu (it)

Dokumenty Svatého stolce

2008 Ze Všeobecných pokynů k Římskému misálu (cz)

2003/11/22 Chirograf Jana Pavla II. o posvátné hudbě (lat)

1999/04/04 List umělcům Jana Pavla II. (itencz)

1987/11/05 Koncerty v kostelích (lat, cz)

1967/03/05 Instrukce Musicam Sacram (latczit)

1963/12/04 Z konstituce Sacrosanctum Concilium (latcz)

1958/09/03 Instrukce De musica sacra et sacra liturgia (laten)

1955/12/25 Encyklika Musicae Sacrae disciplina papeže Pia XII. (lat)

1947/11/20 Encyklika Mediator Dei papeže Pia XII. (latcz)

1928/12/20 Apoštolská konstituce Divini cultus Pia XI. (latitcz)

1903/11/22 Motu proprio Tra le sollecitudini papeže Pia X. (latcz)

1868 Církevní zákonodárství o zpěvu a hudbě chrámové (přehled z ČKD)

Dokumenty České biskupské konference

2016 Výběr hudby k bohoslužbám – Směrnice ČBK pro používání liturgické hudby při bohoslužbách, zvláště ve vztahu k mládeži

2015 Směrnice ČBK pro používání liturgické hudby

2014/10/24 Soubor doporučení pro používání liturgické hudby při bohoslužbách, zvláště ve vztahu k mládeži

1998 Pastýřský list Mons. Vojtěcha Cirkle k liturgické hudbě

1995 Prováděcí směrnice ke koncertům v kostelích (+ novelizace k 1. 7. 2000)