Služba podávajících eucharistii

Datum: 16. března ve 20:00
Místo: on-line na zoom a youtube
Téma: Formační setkání pro mimořádné přisluhovatele eucharistií

Základní informace

Srdečně zveme ty, kdo při liturgii slouží podáváním eucharistie nebo donášejí svaté přijímání nemocným, na on-line formační setkání, které se uskuteční v úterý 16. března ve 20:00 přes zoom a youtube. Smyslem setkání je lépe porozumět kráse eucharistie, připomenout si praktické úkoly podávajícího a sdílet vlastní zkušenosti ze služby. 

Setkání pořádá Liturgie.cz - Institut pro liturgickou formaci. 

 

Záznam večera 

Záznam přednášek a diskuse je možné shlédnout na youtube: https://youtu.be/htWRB5DUe18

Témata a přednášející 

Setkání je tvořeno třemi malými přednáškami v délce 15 minut a následnou diskusí. 

1) Eucharistická víra

Pavel Frývaldský, Katolická teologická fakulta UK 

Nauka o svátosti eucharistie tvoří vrchol křesťanské víry a je také nezbytným základem pro službu těch, kdo eucharistii rozdělují či donášejí bratřím a sestrám. 

2) Eucharistická služba

Mons. Jan Mráz, Delegát pro liturgii BB

Podávání svatého přijímání v kostele nebo jeho donášení nemocným je skutečnou liturgií, která oslavuje Boha a posvěcuje člověka. Praktická pravidla, kterými se tato služba řídí, pomáhají v jejím správném vykonávání. 

3) Eucharistická spiritualita 

Mons. Jan Vokál, Liturgická komise ČBK

Praktická služba není nikdy odtržena od celku života. Každý život křesťana, o to více služebníka svatého přijímání, má mít eucharistický charakter.

4) Diskuse

Diskusi moderuje Radek Tichý.

Uložte si událost do kalendáře 

Soubor vcs

Soubor ics

Soubor msg

Událost na facebooku

Podpora 

Chcete-li podpořit činnost Liturgie.cz, můžete tak učinit zde.